Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej ROK 2015

KARTA ZGŁOSZENIA - BÓBRKA 2015 (pdf)

FORMULARZ ONLINE "Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o


Aktualności

17 maja 2015

Uroczyste odebranie nagrody za "VADEMECUM GAZOWNIKA" na Warszawskich Targach Książki


Puchar za NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ SZERZĄCĄ WIEDZĘ TECHNICZNĄ (fot. S. Szafran)

15 maja 2015 r. podczas Warszawskich Targów Książki oraz IX  Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu TECHNICUS 2015, w którym Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego zdobyło puchar za NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ SZERZĄCĄ WIEDZĘ TECHNICZNĄ. Organizatorem Konkursu TECHNICUS jest Federacja Stowarzyszeń Technicznych NOT. W tym roku na Konkurs 11 wydawców zgłosiło 27 pozycji wydawniczych.

czytaj więcej

12 maja 2015

Laur „NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ” w Konkursie TECHNICUS 2015 dla Vademecum Gazownika

Kapituła powołana przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT rozstrzygnęła Konkursu TECHNICUS 2015 na najlepszą książkę techniczną wydaną w latach 2013 – 2014.  Nagrody Technicus przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną i najlepszy poradnik techniczny, zwarte wydawnictwo książkowe. W wyniku postępowania konkursowego tytuł TECHNICUS 2015 - NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ został przyznany „VADEMECUM GAZOWNIKA” czterotomowemu dziełu wydanemu przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

czytaj więcej

10 maja 2015

Wykład w AGH Jamesa Craftona - distinquished lecturer SPE

Rada Wykonawcza Sekcji Polskiej SPE i Zarząd Oddziału Studenckiego przy AGH UST zaprasza na wykład Jamesa Craftona (distinquished lecturer SPE)  na temat: “Hydraulic Fracture Complexity: Insights From Geology, Modeling, and Physical Experiments”.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry