Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejRazem uratujmy Muzeum Techniki i Przemysłu

Wypełnij deklarację poparcia

 "RATUJEMY MUZEUM TECHNIKI"

 


 Bobrzańskie klimaty - kuźnia 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

12 lipca 2016

VIII posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się  VIII posiedzenie XXIV kadencji  Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie kol. kol.: Janusz Szpytko (SITPH) - przewodniczący,  Dariusz Raczkowski (TJO Warszawa) - wiceprzewodniczący i Sławomir Pataj (STOP) - wiceprzewodniczący.

czytaj więcej

12 lipca 2016

78 Konferencja i Wystawa EAGE w Wiedniu

   

W dniach 30 maja do 2 czerwca 2016 r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym Reed Messe w Wiedniu 78th EAGE Conference & Exhibition 2016. Jest to jedno z największych i najbardziej wszechstronnych wydarzeń na świecie z zakresu nauk o Ziemi. W Konferencji i Wystawie uczestniczy corocznie wielu ekspertów, naukowców i pracowników przemysłu uczestniczy w tym wydarzeniu, aby uzyskać najnowszą wiedzę na temat najnowszych osiągnięć  w dziedzinie geologii naftowej, geofizyki i inżynierii naftowej.   Wiodącym tematem tegorocznej Konferencji był “Efficient use of technology - unlocking potential”. W tej wielkiej imprezie naukowo-technicznej wzięło  udział ponad 300 firm i stowarzyszeń z całego świata, w tym  6 wystawców z Polski:  Geofizyka Toruń SA, Oil and Gas Institute,  Geopartner Sp. z o.o.,  SAOGIET (SITPNIG) Poland, Novaseis Sp. z o.o. oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.

czytaj więcej

07 lipca 2016

Ratujemy Muzeum Techniki i Przemysłu

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Na naszej stronie pisaliśmy już o dramatycznej sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Dobitny wyraz w tej sprawie dał XXV KTP i III ŚZIP zwracając się ze specjalną petycją do najwyższych władz państwowych. W ostatnim czasie Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej Podjęło akcję ratowania Muzeum Techniki i Przemysłu. Wspierajmy inicjatywę naszego bratniego Stowarzyszenia.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry