Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej BÓBRKA pod śniegiem 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

30 stycznia 2016

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie

Oddział Krakowski SITPNiG powitał Nowy 2016 Rok na uroczystym spotkaniu Zarządu Oddziału z  członkami honorowymi, przedstawicielami członków wspierających i najaktywniejszymi  działaczami  kół zakładowych i klubu seniora. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2016 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie. 

czytaj więcej

17 stycznia 2016

Dyplomatorium absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

W dniu 15 stycznia 2016 r. odbyło się w Auli AGH uroczystsze dyplomatorium, na którym po złożeniu przepisanego Statutem AGH "ślubowania" zostały wręczone dyplomy ukończenia stadiów absolwentom Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH kończących studia w 2015 r.

czytaj więcej

03 stycznia 2016

Poradnik Górnika Naftowego: tom II - Wiertnictwo

15 grudnia 2015 r. ukazał się II tom serii „Poradnik Górnika Naftowego”: „Wiertnictwo.
Redaktorem tomu II jest prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek. Dzieło zostało opracowane przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Anna Bieda, prof. dr hab. inż. Danuta Bielewicz, mgr inż. Angelika Druzgała, mgr inż. Alfons Dudek, mgr inż. Małgorzata Formela, mgr inż. Andrzej Goc, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr inż. Zdzisław Herman, dr inż. Dariusz Knez, mgr inż. Tomasz  Kowalski, dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik, mgr inż. Anna Pikłowska, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, dr inż. Aneta Śliwa, dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, mgr inż. Paweł Zapiór, mgr inż. Albert  Złotkowski.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry