Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejROK 2015

 KARTA ZGŁOSZENIA - BÓBRKA 2015 (pdf)

FORMULARZ ONLINE"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o


Aktualności

22 marca 2015

XLIII posiedzenie Rady Fundacji Bóbrka.


Rada Fundacji Bóbrka podczas obrad (od prawej): kol. kol. Adam Lewandowski - wiceprezes Rady, Czesław Bugaj - prezes Rady i Mieczysław Jakiel - członek Rady (fot. S. Szafran)

W dniu 20 marca 2015 r. w sali konferencyjnej PKN ORLEN SA w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 odbyło się XLIII posiedzenie Rady Fundacji Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył kol. Czesław Bugaj – prezes Rady Fundacji.

czytaj więcej

18 marca 2015

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG

W dniu 16 marca 2015 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, która działając w oparciu o § 40 Statutu SITPNiG , § 4 Regulaminu GKR oraz § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu Gospodarki Finansowej SITPNiG, przeanalizowała całokształt pracy Stowarzyszenia w roku 2014, a w szczególności Zarządu Głównego oraz jego organów doradczych i agend , a także Oddziałów SITPNiG. Zebraniu przewodniczył kol. Stanisław Józefczyk.

czytaj więcej

18 marca 2015

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 16 marca 2015 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył kol. Marek Dobryniewski.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry