Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej BÓBRKA pod śniegiem 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

09 lutego 2016

Posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG

W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się w Sali Prezydialnej ZG SITPNiG w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa. Posiedzeniu przewodniczył kol. Janusz Pudło – przewodniczący Komisji. Głównymi tematami posiedzenia były:

  • podsumowanie działalności Komisji w 2015 r.;
  • ważniejsze rocznice z historii Stowarzyszenia i przemysłu naftowego i gazowniczego  oraz formy ich uczczenia i eksponowania;
  • Jubileusz 70-lecia SITPNiG i formy jego obchodów;
  • podsumowanie efektów realizacji planu ubiegłorocznej działalności oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2016 Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce;
  • ocena możliwości współpracy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce z innymi muzeami w kraju i za granica;
  • wznowienie w Oddziałach i Kołach SITPNiG  akcji gromadzenia materiałów upamiętniających ludzi, historię i osiągnięcia zakładów zlikwidowanych w procesie restrukturyzacji przemysłu naftowego;
  • przyjęcie planu Komisji na rok 2016.
czytaj więcej

06 lutego 2016

Dyplomatorium absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

W dniu 29 stycznia 2016 r. odbyło się w auli AGH uroczystsze dyplomatorium, na którym po złożeniu przepisanego Statutem AGH "ślubowania" zostały wręczone dyplomy ukończenia stadiów absolwentom Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH kończących studia w 2015 r.

czytaj więcej

30 stycznia 2016

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie

Oddział Krakowski SITPNiG powitał Nowy 2016 Rok na uroczystym spotkaniu Zarządu Oddziału z  członkami honorowymi, przedstawicielami członków wspierających i najaktywniejszymi  działaczami  kół zakładowych i klubu seniora. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2016 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie. 

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry