Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej ROK 2015

KARTA ZGŁOSZENIA - BÓBRKA 2015 (pdf)

FORMULARZ ONLINE "Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o


Aktualności

23 kwietnia 2015

VIII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

                      

W dniach 22 – 23 kwietnia 2015 r. odbyły się w Kielcach VIII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2015.  Organizatorami targów były: Izba Gospodarcza Gazownictwa i Targi Kielce.

czytaj więcej

18 kwietnia 2015

INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO ZRZESZANIA SIĘ POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

16 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta
  INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO ZRZESZANIA SIĘ POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W uroczystości wzięli udział znakomici goście m. in.: Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który uczestnikom uroczystości przekazał okolicznościowy adres Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odczytała adres gratulacyjny premier Ewy Kopacz, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz szefowie urzędów centralnych i instytucji państwowych, a także samorządu terytorialnego.
Obecni byli przedstawiciele świata nauki: Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz towarzystw naukowych. Przedstawiciele świata biznesu, reprezentanci izb gospodarczych i zawodowych: Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obecni byli potomkowie gen. Józefa Bema, Jana Fijałkowskiego i Piotra Drzewieckiego.
W uroczystości uczestniczyli  również: liderzy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących Federację: prezesi i członkowie władz SNT, seniorzy i honorowi prezesi NOT, członkowie komisji i komitetów FSNT NOT, olimpiad i konkursów oraz sympatycy ruchu stowarzyszeniowego.
Liczną grupę stanowiła młodzież: laureaci olimpiad, młodzi innowatorzy oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych z uczelni technicznych.

czytaj więcej

11 kwietnia 2015

XI Sympozjum SITPNiG


Kol. prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady Sympozjum (fot. S. Szafran)

W dniach 25 – 27 marca 2015 r. w Sali konferencyjnej Hotelu „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania odbyło się XI Sympozjum SITPNiG z cyklu: „Strategia współpracy Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego z przemysłem naftowym i gazowniczym działającym na zliberalizowanym rynku energetycznym Europy”
.

Tematem przewodnim tej edycji Sympozjum było: „Standardy w działalności SITPNiG”.

W Sympozjum uczestniczyło 65 osób: prezesi oddziałów, przewodniczący kół zakładowych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych szczebli. Gospodarzem Sympozjum był Oddział SITPNiG w Poznaniu. Obradom Sympozjum przewodniczyło Prezydium w składzie: kol. kol. prof. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG i Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry