Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejROK 2015

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w TOp-Gaz 2015 VIII edycja. 
Sympozjum to znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” Rogów 2015, odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2015 roku w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi.
Planowana tematyka:

·       Wzorcowanie gazomierzy w warunkach roboczych
·       Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy w Polsce i Europie
·       Układy pomiarowe w dystrybucji
·       Nowe rozwiązanie w pomiarach objętości gazu
·       Dokładność pomiaru
·       Jakość gazu
·       Pomiary rozliczeniowe

Ta specjalistyczna impreza służyć będzie wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych pomiarów w gazownictwie.
Tradycyjnie Sympozjum rozpocznie się 12 października we wczesnych godzinach popołudniowych a zakończy w dniu 14 października obiadem.
Bieżące informacje będą się ukazywać na stronie http://www.sitpnig.lodz.pl/ gdzie jest do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa (karta zgłoszenia)
Będzie również dostępny i na bieżąco aktualizowany program TOp-Gaz Rogów 2015.

ADRES I INFORMACJE:
SITPNiG Oddział Łódź
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
tel. 42 675 92 15; 42 675 93 34; 501 629 780
e-mail: topgaz@sitpnig.lodz.pl; lub biuro@sitpnig.lodz.pl  
strona internetowa: http://www.sitpnig.lodz.pl"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o

Aktualności

14 lipca 2015

VI posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się  VI posiedzenie XXIV kadencji  Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie kol. kol.: Stanisław Cegielski (SGP) - przewodniczący, Jerzy Mietliński (TJO Białystok) i Stanisław Petrykowski (SITPMB).

czytaj więcej

12 lipca 2015

70 rocznica wydania pierwszego numery miesięcznika NAFTA

25 czerwca 1945 r. upłynęło 70 lat od ukazania się pierwszego numeru czasopisma NAFTA, miesięcznika zasłużonego dla całego środowiska naukowego i technicznego naftowców i gazowników. Pojawienie się nowego wówczas czasopisma branżowego budziło zainteresowanie i nadzieję w środowisku na obudowę przedwojennego czasopiśmiennictwa naftowego, w którym wszyscy zainteresowani postępem naukowo-technicznym i rozwojem przemysłu naftowego i gazownictwa ziemnego znajdą tak potrzebne informacje. Wydawcą  czasopisma był powstały w styczniu 1945 r. Instytut Naftowy, nakładcą Centralny Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych, a druk wykonano w Drukarni Narodowej w Krakowie. W tytulaturze pierwszego numeru pisma określone zostały jego ramy programowe: Miesięcznik poświęcony nauce, technice, statystyce oraz organizacji w polskim przemyśle naftowym.

czytaj więcej

10 lipca 2015

26 Światowa Konferencja Gazownicza (World Gas Conference – WGC Paris 2015)

         

W dniach  1 do 5 czerwca 2015 r.  w Paryżu odbyła się 26 Światowa Konferencja Gazownicza (World Gas Conference – WGC Paris 2015). Głównymi organizatorami Konferencji były Międzynarodowa Unia Gazownicza (International Gas Union - IGU) i French Gas Association – AFG, które przyjęło prezydencję Francji w IGU na triennium 2012-2015, a zarazem rolę gospodarza i organizatora 26 WGC. Współorganizatorami Konferencji byli: Elephant Live, Exhibitions & Trade Fairs i CWC Group.
Tematem wiodącum przyjętym w chwili objęcia prezydencji francuskiej w IGU na całe triennium, a w tym i  na 26  World Gas Conference był: „Growing together towards a frandly planet”.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry