Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejROK 2015

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w TOp-Gaz 2015 VIII edycja. 
Sympozjum to znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” Rogów 2015, odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2015 roku w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi.
Planowana tematyka:

·       Wzorcowanie gazomierzy w warunkach roboczych
·       Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy w Polsce i Europie
·       Układy pomiarowe w dystrybucji
·       Nowe rozwiązanie w pomiarach objętości gazu
·       Dokładność pomiaru
·       Jakość gazu
·       Pomiary rozliczeniowe

Ta specjalistyczna impreza służyć będzie wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych pomiarów w gazownictwie.
Tradycyjnie Sympozjum rozpocznie się 12 października we wczesnych godzinach popołudniowych a zakończy w dniu 14 października obiadem.
Bieżące informacje będą się ukazywać na stronie http://www.sitpnig.lodz.pl/ gdzie jest do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa (karta zgłoszenia)
Będzie również dostępny i na bieżąco aktualizowany program TOp-Gaz Rogów 2015.

ADRES I INFORMACJE:
SITPNiG Oddział Łódź
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
tel. 42 675 92 15; 42 675 93 34; 501 629 780
e-mail: topgaz@sitpnig.lodz.pl; lub biuro@sitpnig.lodz.pl  
strona internetowa: http://www.sitpnig.lodz.pl"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

11 sierpnia 2015

Jubileusz 90-lecia urodzin dr. inż. Ludwika Kossowicza

W dniu 7 sierpnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się  podniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin dr. inż. Ludwika Kossowicza – nestora polskiego przemysłu naftowego, wieloletniego zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Nafty, najstarszego członka Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego  i Gazowniczego, byłego prezesa SITPNiG a obecnie przewodniczącego  Rady Seniorów SITPNiG. Na uroczystość przybyło liczne grono przedstawicieli nauki i przemysłu naftowo-rafineryjnego z całego kraju, w tym wielu współ­pracowników i przyjaciół Jubilata. Uroczystość otworzyła Pani prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska dyrektor Instytutu Nafty i Gazu PIB w Krakowie, a po powitaniu Jubilata i zaproszonych gości przedstawiła obszerną laudację o pracy, działalności i osiągnięciach dr. inż. Ludwika Kossowicza.

czytaj więcej

27 lipca 2015

VIII edycja imprezy KROSNO ŚWIET(L)NE MIASTO w162 rocznicę zapalenia lampy naftowej i narodzin przemysłu naftowego

26 lipca 2015 r. w przededniu 162 rocznicy zapalenia lampy naftowej Miasto Krosno  i region krośnieński  przypominało to historyczne zdarzenie atrakcyjną imprezą  pn. „Krosno Świet(l)ne Miasto". W tym roku impreza ta odbyła się w już po raz ósmy przy masowym udziale mieszkańców Miasta Krosna, regionu i turystów.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Krosna, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza NAFTÓWKA w Krośnie, Instytut Nafty i Gazu Oddział w Krośnie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie, Exalo Drilling S.A., Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Centrum Dziedzictwa Szkła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych, CyberTech, Grupa Inicjatywna ANKI i HANKI, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Krośnie , Automobilklub Małopolski, PGNIG S.A. Oddział w Sanoku, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 MECHANIK, Muzeum Rzemiosła.

czytaj więcej

14 lipca 2015

VI posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się  VI posiedzenie XXIV kadencji  Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie kol. kol.: Stanisław Cegielski (SGP) - przewodniczący, Jerzy Mietliński (TJO Białystok) i Stanisław Petrykowski (SITPMB).

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry