Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej
Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl  i  www.szip.org.pl

Formularz ONLINEBÓBRKA - zwiastuny wiosny 

"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

 

Aktualności

01 maja 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku

W dniu 22 kwietnia  2016 r,. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Dworu Ostoia w Klimkówce, odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku. 130 delegatów wybranych podczas zebrań  sprawozdawczo-wyborczych 8 kół zakładowych i klubu seniora podsumowało działalność Oddziału w kończącej się  kadencji lat 2012 – 2016.

czytaj więcej

08 kwietnia 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Katowicach

W dniu 7 kwietnia  2016 r,. o godz. 11.30, w Sali Klubowej Restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu, odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów Oddziału SITPNiG w Katowicach. 26 delegatów wybranych podczas zebrań  sprawozdawczo-wyborczych 6 kół zakładowych podsumowało działalność Oddziału w kończącej się  kadencji lat 2012 – 2016.

czytaj więcej

01 kwietnia 2016

46 posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

W dniu 30 marca 2016 r. w sali konferencyjnej  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Warszawie odbyło się XLVI  posiedzenie Rady Fundacji Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył  kol. Czesław Bugaj – prezes Rady Fundacji. Obok spraw proceduralnych głównymi tematami posiedzenia były:

  • Informacja z działalności Zarządu Fundacji Bóbrka od ostatniego posiedzenia Rady.
  • Ukonstytuowanie się Rady Fundacji Bóbrka – wybór wiceprezesa Rady;
  • Informacja Zarządu o bieżącej działalności Fundacji Bóbrka;
  • Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza za rok 2015;
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku;
  • Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji Bóbrka oraz sprawozdania finansowego Fundacji Bóbrka za rok 2015;
  • Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Fundacji Bóbrka za rok 2015;
  • Dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Fundacji Bóbrka za 2015 r.;
  • Ocena pracy i premia dla Zarządu Fundacji za IV kw. 2015 r.
czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry