Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej

ROK 2015KARTA ZGŁOSZENIA - BÓBRKA 2015 (pdf)

FORMULARZ ONLINE"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o


Aktualności

11 kwietnia 2015

XI Sympozjum SITPNiG


Kol. prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady Sympozjum (fot. S. Szafran)

W dniach 25 – 27 marca 2015 r. w Sali konferencyjnej Hotelu „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania odbyło się XI Sympozjum SITPNiG z cyklu: „Strategia współpracy Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego z przemysłem naftowym i gazowniczym działającym na zliberalizowanym rynku energetycznym Europy”
.

Tematem przewodnim tej edycji Sympozjum było: „Standardy w działalności SITPNiG”.

W Sympozjum uczestniczyło 65 osób: prezesi oddziałów, przewodniczący kół zakładowych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych szczebli. Gospodarzem Sympozjum był Oddział SITPNiG w Poznaniu. Obradom Sympozjum przewodniczyło Prezydium w składzie: kol. kol. prof. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG i Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG.

czytaj więcej

07 kwietnia 2015

XI posiedzenie Zarzadu Głównego SITPNiG


Prezydium ZG SITPNiG (od prawej)kol.kol. prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, Stanisław Szafran - sekretarz generalny, Bogdan Pastuszko - wiceprezes (fot. A. Zaleszczuk)

W dniu 25 marca 2015 r. w Sali konferencyjnej Hotelu „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania odbyło się XI w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG. Głównymi tematami posiedzenia było:

 1. Przyjęcie protokołu z X zebrania Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 11 grudnia 2014 r.;
 2. Informacja Sekretarza Generalnego SITPNiG o:
 • realizacji uchwał i postanowień X posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiGz dnia 11 grudnia 2014 r.,
 • działalności SITPNiG od 11 grudnia 2014 r.;
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności SITPNiG w 2014 r.:
 • sprawozdanie z działalności merytorycznej i organizacyjnej,
 • sprawozdanie finansowe;
 1. Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności SITPNiG w 2014 r.;
 2. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Głównego z działalności SITPNiG w 2014 r.;
 3. Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na rok 2015;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego Spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik”;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego Spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych NAFTA-GAZ-SERWIS w Sanoku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego Spółki Rafineria Nafty Jedlicze SA;
 7. Przyjęcie Spółki ORLEN Południe SA na członka wspierającego SITPNiG;
 8. Likwidacja Oddziału Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Gorlicach;
 9. Nadania uprawnień rzeczoznawców SITPNiG;
 10. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG; 
 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
czytaj więcej

06 kwietnia 2015

Posiedzenie Głównej Komisji ds Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG


Główna Komisja ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG podczas obrad (fot. S. Szafran)

HistotW dniu 23 marca 2015 r. w Sali Prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył kol. Janusz Pudło – przewodniczący Komisji.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry