Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Witamy serdecznie

Na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak i w okresie II Rzeczpospolitej PolskiejROK 2015

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w TOp-Gaz 2015 VIII edycja. 
Sympozjum to znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” Rogów 2015, odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2015 roku w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi.
Planowana tematyka:

·       Wzorcowanie gazomierzy w warunkach roboczych
·       Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy w Polsce i Europie
·       Układy pomiarowe w dystrybucji
·       Nowe rozwiązanie w pomiarach objętości gazu
·       Dokładność pomiaru
·       Jakość gazu
·       Pomiary rozliczeniowe

Ta specjalistyczna impreza służyć będzie wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych pomiarów w gazownictwie.
Tradycyjnie Sympozjum rozpocznie się 12 października we wczesnych godzinach popołudniowych a zakończy w dniu 14 października obiadem.
Bieżące informacje będą się ukazywać na stronie http://www.sitpnig.lodz.pl/ gdzie jest do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa (karta zgłoszenia)
Będzie również dostępny i na bieżąco aktualizowany program TOp-Gaz Rogów 2015.

ADRES I INFORMACJE:
SITPNiG Oddział Łódź
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
tel. 42 675 92 15; 42 675 93 34; 501 629 780
e-mail: topgaz@sitpnig.lodz.pl; lub biuro@sitpnig.lodz.pl  
strona internetowa: http://www.sitpnig.lodz.pl"Vademecum Gazownika"
unikalne i najpełniejsze kompendium wiedzy z zakresu gazownictwa ziemnego

Czterotomowe dzieło liczące łącznie 3345 stron, opracowane przez 63 autotów jest uporządkowanym wykładem zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziemnego, który obejmuje: podstawy poszukiwania i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygotowania gazu do transportu, podziemne magazynowanie gazu, różne formy przesyłania gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono zagadnieniami opomiarowania, ochrony antykorozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wymaganiami prawnymi dotyczącymi projektowania i budowy sieci gazociągowej, systemami zarządzania i efektywności ekonomicznej inwestycjiw gazownictwie.
Książki zostały wydane przy wsparciu finansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Common S.A.,
ATLAS Sp. z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A.,
Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A.,
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o


Aktualności

18 czerwca 2015

77 Konferencja i Wystawa EAGE w Madrycie

     

W dniach 1 – 4 czerwca 2015 r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym IFEMA w Madrycie 77th EAGE Conference & Exhibition 2015. Wiodącym tematem Konferencji było „Earth Science for Energy and Environment”. W tej wielkiej imprezie naukowo-technicznej wzięło  udział ponad 300 firm i stowarzyszeń z całego świata, w tym  5 wystawców z Polski:  Geofizyka Toruń SA, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,  Geopartner Sp. z o.o., Novaseis Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

czytaj więcej

17 czerwca 2015

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Drilling, Oil-Gas AGH 2015"

W dniach 10 - 12 czerwca 2015 r. specjaliści z kraju i z zagranicy spotkali się na XXVI  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej »DRILLING OIL-GAS AGH ‘2015«  nt.: „Przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego”, organizowanej przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH  oraz Fundację Wiertnictwo–Nafta–Gaz, Nauka i Tradycja. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju – Sławomir Brodziński, Rektor AGH – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

czytaj więcej

02 czerwca 2015

X Polski Kongres Naftowców i Gazowników Bóbrka 2015

W dniach 20 – 22 maja 2015 r. odbył się w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza Bóbrce
X Polski Kongres Naftowców i Gazowników
.
Patronat Honorowy nad Kongresem przyjął:
   • Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki,
   • Włodzimierz Karpiński - Minister Skarbu Państwa – oraz
   • Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.
Organizatorem Kongresu był Zarząd Główny SITPNiG, który tematykę tegorocznej edycji Polskich Kongresów Naftowców i Gazowników ujął przewodnim haśle:
„Technologie innowacyjne i kapitał ludzki  podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

czytaj więcej
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry