Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 191 gościem od 2002-11-17

EAGE

headerlogo

Współpraca SITPNIG – EAGE

Od  roku 2004 Stowarzyszenie nasze SITPNIG współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Naukowców i Inżynierów EAGE. Organizacja ta zrzeszająca ponad 10000 członków indywidualnych z całego świata prowadzi również współpracę pomiędzy Stowarzyszeniami o podobnym profilu.
Wszelkie szczegóły dotyczące Stowarzyszenia EAGE oraz warunki współpracy opisane są na stronie internetowej www.eage.org .
Prezentacja SITPNIG odbyła się podczas dorocznej Konferencji i Wystawy w Paryżu w 2004 roku.

2

1

3
Uroczyste podpisanie porozumienia w Paryżu.

4

W ramach współpracy SITPNIG otrzymuje :
1. Dwa czasopisma First Break oraz Petroleum Geoscience
2. Bezpłatne miejsce na dorocznej wystawie EAGE umożliwiające promocję SITPNIG w świecie .
3. Możliwość organizacji krótkiego kursu wykładu , który częściowo finansuje EAGE z tzw. listy wykładów DLP (Distinguished Lecturer Programe)
4. Możliwość promocji działalności w miesięczniku First Break
Ze strony SITPNIG wspólpraca odbywa się w ramach Komisji ds.  EAGE , której przewodniczy kol. L.Sułkowski .

Dotychczas odbyły się następujące kursy:
1. Anomalie prędkościowe i konwersja głębokościowa – sukcesy wierceń na złożu Nelson , Centralne Morze Północne” odbył się 27 września 2004 na AGH w Krakowie.  Kurs prowadził Tomas Armstrong  z Aberdeen  (Szkocja).

Tom Armstrong ma 28 lat doświadczeń jako geofizyk interpretator . Ukończył kierunek Fizyka i Geologia w roku 1974 na Uniwersytecie w Manchester. Następnie przez trzy lata studiował Geofizykę Morską na Uniwersytecie Durham gdzie uzyskał stopień doktora
. W międzyczasie od 1979 pracował jako geofizyk interpretator w BP w Aberdeen, Londynie, Chinach i Omanie. W 1987 przeszedł do Total i pracował w trzech lokalizacjach-Aberdeen , Paryżu i Houston gdzie zajmował się praktyczną interpretacją jak i jej rozwojem metodycznym. Po powrocie w 1996 do Aberdeen podjął pracę w Enterprise Oil gdzie przez cztery lata rozpracowywał złoże Nelson Field . Podjął próbę opracowania poprawek czasowych   usuwających wpływ  anomalii prędkościowych  na konwersję głębokościową przekroi sejsmicznych. Praca
jego zakończyła się sukcesem i powiększeniem zasobów złoża , zmianą jego konturu. 

 

5

6

2. Ilościowe określenie porowatości za pomocą analizy cyfrowej – implikacje do transformacji porowatość – przepuszczalność odbył się na AGH 21 września 2006 roku. Kurs prowadził prof. Gregor Eberli z Miami University z USA.

7

3. Sejsmiczna Charakterystyka Zbiornika Węglowodorów odbył się 21 września 2007 na AGH a prowadził go Prof. Patrick Connolly kierownik Sekcji Naukowej w BP Sunbury w Anglii. Jest on laureatem Złotego Medalu SEG (Society of Exploration Geophysicists) za teorię i zastosowanie metody Elastycznej Impedancji. 

9

10

W roku 2007 prezes tego najważniejszego w Europie stowarzyszenia został zaproszony na Konferencję do Bóbrki która odbyła się od 17 do 19 maja tego roku.   Theo Kortekas wygłosił referat pod tytułem  „Rola Stowarzyszeń zawodowych w kształtowaniu interdyscyplinarnej przyszłości poszukiwań i rozwoju” 
Stowarzyszenie EAGE ma dwie sekcje Płytkich Badań Inżynierskich (Near Surface Geoscience Division) oraz Ropy i Gazu (Oil and Gas Geoscience Division).
Najważniejsza jest coroczna konferencja i wystawa w czerwcu która w roku 2007 odbyła się w Londynie a w następnym  odbędzie się w Rzymie.
W roku 2007 konferencja Near Surface odbyła się w Istambule w Turcji a w roku
2008 konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 15-17 września .
Na zakończenie swojego wystąpienia Theo Kortekas podkreślił jeszcze raz doniosłą rolę integracji nauk geologicznych i pogratulował organizatorom konferencji w Bóbrce. Prezes EAGE zwiedził ponadto Muzeum w Bóbrce , Kraków oraz kopalnię w Wieliczce również mając na uwadze Konferencję Near Surface EAGE w Krakowie.

 

11
Theo Kortekas Prezydent EAGE przemawia na otwarciu Konferencji w Bóbrce (fot. J. Wójcik)

12
Referat P. Theo Kortekasa podczas Konferencji w Bóbrce (fot. J. Wójcik)

13
Zwiedzanie Muzeum w Bóbrce (fot. J. Wójcik)

Od roku 2006 EAGE organizuje Podróż Edukacyjną ( EAGE Education Tour ) .Jest to szkolenie powtarzane w kilkunastu miastach. Jednym z tych miast jest Kraków, gdzie SITPNIG wspólnie z EAGE organizuje EET.
1. EET1 - Techniki usuwania fal wielokrotnych –Dr Eric Verschuur – Technical University Delf , Holandia odbył się 12 października 2006 na AGH

 

2. EET2 - Perspektywy modelowania sejsmicznego zbiorników węglowodorów” . poprowadził   Dr Philippe Doyen  z  CGGVeritas (Compagnie Generale de Geophysique and Veritas DGC Inc.) 22 listopada 2007 w biurowcu Geofizyki Kraków.

14
EET2 Dr Philippe Doyen  z  CGGVeritas

15

EET1 Dr Eric Verschuur – Technical University Delf
Stowarzyszenie nasze SITPNIG wykorzystuje możliwość bezpłatnej prezentacji historii i działalności na dorocznych Wystawach EAGE. Dotychczas stoisko SITPNIG prezentowano:
- Paryż 2004
- Madryt 2005
- Wiedeń 2006
- Londyn 2007

Współpraca SITPNIG z EAGE rozwija się coraz szerzej co jest naturalną konsekwencją otwarcia naszego kraju na Europę. Pozwala na zapoznanie się z najnowszym światowymi osiągnięciami  w przemyśle nafty i gazu jak i na poznanie ludzi w nim pracujących. Pozwala też na zaprezentowanie historii naszego przemysłu oraz najnowszych jego osiągnięć. 

16
Podczas zebrania Stowarzyszeń Współpracujących w Londynie 2007- przemawia przedstawiciel SITPNIG (fot. EAGE)

17
Stoisko SITPNIG (SAOGIET) na wystawie w Londynie 2007(fot. J. Wójcik)

 

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry