Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 192 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Władze » Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 roku. Następnie podjął pracę na macierzystym wydziale, gdzie w 1980 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac publikowanych, 260 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, 32 zatwierdzonych i zgłoszonych patentów i 8 licencji. Posiada certyfikat biegłego Wojewody Małopolskiego z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy SITPNiG oraz krajowe i zagraniczne doświadczenie zawodowe. Wielokrotnie był konsultantem i recenzentem prac naukowych i projektów naukowo-badawczych. Jest członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, SITPNiG  oraz SPE.
Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, spośród których należy wymienić kierownika Zakładu Wiertnictwa, zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, przez 2 kadencje prodziekana i dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełnił przez 3 kadencje. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję prorektora i rektora.

Ukończył Technikum Górnictwa Naftowego im. I. Łukasiewicza w Krośnie, profil technik wiertnik. Absolwent budownictwa lądowego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu podziemnego magazynowania gazu na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia menadżerskie MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Gdański. Ukończył również studia realizowane przez ICAN INSTITUTE pod nazwą The Executive Development Program oraz The Strategic Leadership Academy.
W latach 1971 - 1993 obejmował stanowisko Kierownika Oddziału Robót Górniczych w Przedsiębiorstwie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny między innymi za realizację kontraktów w Kuwejcie (1984-1987). W okresie 1991-1997 r. pracował jako specjalista w spółkach prawa handlowego branży inwestycji budowlanych. W latach 1996-1999 został Głównym Specjalistą w Zespole Inwestycji Górniczych INVESTGAS S.A, uczestnicząc w budowie i rozruchach Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno. Od 1999 do 2002 pełnił stanowisko Dyrektora Pionu Rozwoju i Inwestycji w PGNiG SA w Warszawie. W latach 2002-2013 Członek Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W tym w okresie od lipca 2007 r. do czerwca 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu MSG. Od lipca 2013 r. Dyrektor Oddziału w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Od listopada 2013 do września 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu EuRoPol GAZ S.A.
Przewodniczący Komitetu Standardu Technicznego w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 29 marca 2016 r. objął stanowisko Dyrektora PGNiG SA Oddział w Sanoku.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry