Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 196 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Porozumienia

Porozumienia

Porozumienie o współpracy

zawarte dnia 10 września 2004 r. w Warszawie pomiędzy:
Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,

reprezentowanym przez:
Wiceprezesa  Stanisława Rychlickiego
Sekretarza Generalnego Stanisława Szafrana
a
Radą Izby Gospodarczej Gazownictwa
reprezentowaną przez
Przewodniczącego Rady Marka Grunta,
Wiceprzewodniczących Rady: Cezarego Mroza i Macieja Szumskiego

§ 1

Strony zawierające niniejsze Porozumienie postanawiają nawiązać obustronną współpracę dostosowując jej treść do wymagań stawianych polskiemu gazownictwu oraz potrzeb wynikających z integracji Polski z Unią Europejską.

§ 2

Celem Porozumienia jest współdziałanie zainteresowanych stron w zakresie zagadnień technicznych i naukowych będących podmiotem ich działalności

§ 3

Współpraca polegać ma na:

 • wymianie informacji o działalności organizacji, podejmowanych tematach
  i programach działań na przyszłość,
 • współdziałaniu w organizowanych wspólnie różnych imprezach w branży
  gazowniczej,
 • wzajemnym zapraszaniu przedstawicieli na ważniejsze zgromadzenia organizacji,
 • wymianie czasopism redagowanych i wydawanych w organizacji,
 • informacji o podejmowanych działaniach związanych ze współpracą zagraniczną,
 • zapraszaniu na imprezy międzynarodowe organizowane w ramach działalności statutowej organizacji,
 • przygotowywaniu i uzgadnianiu opinii oraz wniosków dotyczących branży gazowniczej w zakresie aktów normatywnych i prawnych np.: rozporządzeń
  i przepisów, które przesyłane są ze szczebla rządowego do konsultacji,
 • inne sprawy, które zdaniem stron będą wymagały uzgodnień.

§ 4

 • Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 • Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić przez każdą ze stron z wyprzedzeniem 3 miesięcy.
Rada Izby Gospodarczej Gazownictwa:
Przewodniczący Marek Grunt
Wiceprzewodniczący Cezary Mróz
Wiceprzewodniczący Maciej Szumski
Zarząd Główny SITPNiG:
Wiceprezes Stanisław Rychlicki
Sekretarz Generalny Stanisław Szafran

 

 

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry