Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 242 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Plany pracy i realizacja » Roczny plan pracy Zarządu Głównego

Roczny plan pracy Zarządu Głównego

PLAN PRACY Zarządu Głównego SITPNiG na 2017 r.

I kwartał
1. Zebrania:
 Prezydium Zarządu  Głównego II połowa marca 2017 r.
Organizuje:
Sekretarz Generalny, Biuro ZG
 Zarządu Głównego II połowa marca 2017 r.
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Organów Doradczych ZG SITPNiG (Komisji, Rad) do I połowy marca 2017 r.
Organizują: Przewodniczący Organów Doradczych ZG
w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym;
2. Sprawozdania:
 Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności w 2016 r. przez Oddziały SITPNiG, organy doradcze i agendy ZG SITPNiG do 30 stycznia 2017 r.
Opracowują: Zarządy Oddziałów SITPNiG; Przewodniczący Organów Doradczych ZG, kierownicy agend
 Opracowanie syntetycznego sprawozdania z działalności merytorycznej SITPNiG w 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Opracowanie sprawozdania finansowego
z działalności SITPNiG w 2016 r.
do 28 lutego 2017 r.
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG.
3. Plany:
 Uchwalenie budżetu SITPNiG na 2017 r. II połowa marca 2017 r.;
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
Opiniuje: Główna Komisja Finansowo-Budżetowa;
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG
4. Zadania organizacyjne:
 Bieżące uzupełnianie danych dotyczących członków w Kołach i Oddziałach na bieżąco cały 2017 r.;
Przeprowadzają: Zarządy Oddziałów SITPNiG; Wprowadza do bazy: Biuro ZG;
5. Zadania merytoryczne:
Analiza prac redakcyjnych „Poradnika Górnika Naftowego” tom IA i III do 31 stycznia 2017
Opracowuje: Sekretarz Generalny, redaktor naczelny,
 Analiza stanu czasopism stowarzyszeniowych – Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wiek Nafty po I kwartale do 21 marca 2017 r.
Przeprowadza: Rada Programowa Czasopism SITPNiG przy współpracy redaktorów naczelnych WNiG i WN
 Nowelizacja Statutu SITPNiG do 31 stycznia 2017 r.;
Opracowuje: Kancelaria Prawna w porozumieniu z Komisją ds. Aktów Prawnych i jednostkami organizacyjnymi SITPNiG
Uchwala: NWZD SITPNiG
 Opracowanie wniosków do nowelizacji Regulaminów SITPNiG do 31 marca 2017 r.
Opracowuje: Kancelaria Prawna w porozumieniu z Komisją ds. Aktów Prawnych
Uchwala: Zarząd Główny
6. NWZD, konferencje, sympozja:
 Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne XXXX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w celu zatwierdzenia nowego statutu do czerwca 2017 r.
Organizują: Zarząd Główny SITPNiG,
Przygotowuje: Komitet Organizacyjny powołany przez Zarząd Główny SITPNiG;
 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG;
II kwartał
1. Zebrania:
 Prezydium Zarządu Głównego wg potrzeb Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG
 Zarządu Głównego wg potrzeb Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Organów Doradczych ZG SITPNiG (Komisji, Rad) wg potrzeb Organizują: Przewodniczący Organów Doradczych ZG w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym;
2. Zadania organizacyjne:
 Ocena stanu realizacji „Poradnika Górnika Naftowego” czerwiec 2017 r.
Ocenia: Zarząd Główny SITPNiG;
Przygotowuje: powołany zespół;
 Weryfikacja bazy danych członków SITPNiG 30 czerwiec 2017 r.;
Opracowują: Zarządy Oddziałów SITPNiG, Biuro ZG;
3. Konferencje:
 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG;
III kwartał
1. Zebrania:
 Prezydium Zarządu Głównego do 30 września 2017 r.
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Zarządu Głównego do 30 września 2017 r.  
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Organów Doradczych ZG (Komisji, Rad); Organizują: Przewodniczący Organów Doradczych ZG w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym; wg potrzeb;
2. Zadania merytoryczne:
 Opracowanie założeń do prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2018 do 8 września 2017 r.
Opracowuje: Główna Komisja Finansowo-Budżetowa; Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG
3. Zadania organizacyjne:
Zorganizowanie XIII Sesji Szkół im. I. Łukasiewicza do 25 września 2017 r.;
Organizują: Rada Szkół im. I. Łukasiewicza,Biuro ZG
4. Konferencje, sympozja, seminaria:
 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG;
IV kwartał
1. Zebrania:
 Prezydium Zarządu Głównego grudzień 2017 r.
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Zarządu Głównego grudzień 2017 r.
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
2. Zadania merytoryczne:
 Opracowanie planu działalności merytorycznej i finansowej SITPNiG na rok 2018 wg nowych zasad do 10 listopada 2017 r.
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Zarządy Oddziałów SITPNiG, agendy i organy doradcze ZG oraz Biuro ZG
Opiniuje: Komisja Finansowo- Budżetowa
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG
 Opracowanie prowizorium budżetowego na
 2018 r. wg nowych zasad;
listopad 2017 r.
Opracowuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
Opiniuje: Komisja Finansowo- Budżetowa
Uchwala: Zarząd Główny SITPNiG
3. Konferencje, sympozja, seminaria:
 Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Sympozjum SITPNiG* do października 2017 r.
Organizuje: Sekretarz Generalny, Biuro ZG;
 Organizowanie Konferencji N-T w Oddziałach SITPNiG wg planu działalności Oddziałów; Organizują: Zarządy Oddziałów SITPNiG;
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry