Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 194 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Plany pracy i realizacja » Plany pracy oddziałów SITPNiG

Plany pracy oddziałów SITPNiG w 2017r.

 1. Oddział SITPNiG Czechowice-Dziedzice

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Egzaminy w zakresie bhp, p.poż. i instalacji sanitarnych

 1.  

cały rok

 

100

Oddział OSziRz

Egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne

 1.  

cały rok

 

120

Oddział OSziRz

III.

Kursy:

zawodowe,

języków obcych, inne

Kursy w zakresie bhp, p.poż. i instalacji sanitarnych

 1.  

cały rok

 

100

Oddział OSziRz

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych 

 1.  

cały rok

 

120

Oddział OSziRz

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Wycieczka naukowo-techniczna

 1.  

wrzesień

 

45

Oddział SITPNiG

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi członkami Oddziału

 1.  

styczeń

 

50

Oddział SITPNiG

Spotkanie integracyjne członków Oddziału

 1.  

luty

 

45

Oddział SITPNiG

 

 1. Oddział SITPNiG w Gdańsku

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Udział w Konferencji 70-lecia Pomorskiej Rady FSNT NOT

R

II kwartał

1

10

NOT Gdańsk

Sympozjum - Plum

K

II-III kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Sympozjum Metrix

R

II-III kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Sympozjum Jaffar (Jasło)

K

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Sympozjum AVK Pniewy

K

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Udział w odczytach i konferencjach technicznych

R

II-III kwartał

 

3

Koło Seniorów

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Szkolenie Aliaxsis - Frialen

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Seminarium spawalnicze – przy Technikum Gazowniczym

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Szkolenie i egzaminy kwalifikacyjne w zakresie grupy 2 i 3

R

I-IV kwartał

5

120

Komisja kwalifikacyjna

Seminarium Atagor

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Szkolenie w zakresie pomiarów zużycia gazu i nielegalnego poboru gazu

R

I-IV kwartał

 

50-60

Kolo Metrix

Szkolenie Willamson

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Szkolenie Armatech

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Szkolenie Severin

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Szkolenie Ravetti

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

SzkolenieTranstools

K

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

III.

Kursy:

zawodowe,

języków obcych, inne

Technik Gazownictwa - popularyzacja

 
 1.  

I-II kwartał

6

1

Koło przy PSG

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Obiekty Petrobaltic (Władysławowo/platforma)

R

III-IV kwartał

1

20-30

Koło przy PSG

Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo

R

III-IV kwartał

1

15

Koło przy PSG

Elektrociepłownia Władysławowo – ENEGOBALTIC Sp. z o.o.

R

III-IV kwartał

1

15-20

Koło przy OGP Gaz-System S.A.

Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo

R

III-IV kwartał

1

15-20

Koło przy OGP Gaz-System S.A.

Kopalnia węgla brunatnego Bełchatów (ewentualnie alternatywna kopalnia)

K

II kwartał

 

30-40

Koło przy Lotos Petrobaltic

Uczestnictwo w wyjazdach naukowo-technicznych

R

II-III kwartał

 

3

Koło Seniorów

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie członków Oddziału SITPNiG

R

IV kwartał

140

Zarząd Oddziału

Regaty YC Rewa – na łodziach klasy Puck

R

II-III kwartał

4-50

Koło przy PSG

Spotkanie szkoleniowo -integracyjne członków SITPNiG kola LOTOS Petrobaltic S.A.

K

III-IV kwartał

 

30-40

Koło przy LOTOS Petrobaltic

Spotkanie członków SITPNIG koło OGP Gaz-System

R

III-IV kwartał

-

15-20

Koło przy OGP Gaz-System S.A.

Uczestnictwo w spotkaniach członków Koła Seniora

R

II-IV kwartał

 

14

Koło Seniorów

Zwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i obiektów historycznych

R

II-III kwartał

 

7

Koło Seniorów

VI.

Inna działalność

Poszerzenie wiedzy zawodowej członków Koła w związku z budową inwestycji strategicznych Gaz-System – wg zgłoszonych na bieżąco potrzeb

R

-

-

-

Koło przy OGP Gaz-System S.A.

Udział w przygotowaniu monografii z okazji 70-lecia Pomorskiej Rady FSNT NOT – w części dotyczącej SITPNiG

R

II kwartał

1

3

Zarząd Oddziału SITPNiG

Udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada

R

maj, listopad

 

12

Koło Seniorów

Udział w obchodach Dnia Seniora

R

grudzień

-

14

Koło Seniorów

 

 1. Oddział SITPNiG w Gorlicach

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

 

 1.  

III kwartał

3

40

O/Gorlice

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Wyjazd techniczny

 1.  

II kwartał

 

20

O/Gorlice

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Kulig w Regietowie

 1.  

I kwartał

 

60

O/Gorlice

Spotkanie integracyjne

 

III kwartał

 

 

 

 

 1. Oddział SITPNiG w Katowicach

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja, odczyty, wystawy

Targi branży gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach

 1.  

kwiecień

 •  

100

Targi Kielce/Oddział/Koło

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Prezentacja firm związanych z szeroko pojętą branżą gazowniczą

 1.  
 •  
 •  
 1.  

35

 •  

Szkolenie firmy Hilti – przepusty kablowe i rurowe

przez ściany gazoszczelne

 1.  
 •  
 1.  

1

 •  

Problematyka regulacji praw własności gruntów

oraz ustalania służebności przesyłu

 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  

Szkolenie firmy Drava – przenośne systemy oświetleniowe

 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  

Wykorzystanie georadaru do lokalizacji uzbrojenia podziemnego

Analiza możliwości wykorzystania tej technologii
w branży gazowniczej

 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  

Szkolenie firmy ATAGOR – bierna i aktywna ochrona antykorozyjna gazociągów

 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Wyjazd naukowo-techniczny dla członków Koła propozycja Przemyśl

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Oddział/Koło

Skroplony gaz ziemny w dystrybucji

R

maj

1

25

Oddział/Koło

Eksploatacja i budowa gazociągów z rur PE RC Magazynowanie gazu ziemnego 

K

wrzesień

2

25

Oddział/Koło

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie członków Koła – Śledziówka

 1.  
 •  

 

 1.  

Oddział/Koło

Wyjazd na narty dla członków Koła

 1.  
 •  

 

 1.  

Oddział/Koło

Wycieczka rowerowa „Trasą stacji gazowych”

 

 

 

 

 

Rajd w Beskidy

 1.  
 1.  

 

 1.  

Oddział/Koło

Rajd w Bieszczady

 1.  
 •  

 

 1.  

Oddział/Koło

Spotkanie członków Koła – Barbórka 2017

 1.  

grudzień

 •  
 1.  

Oddział/Koło

VI.

Inna działalność

Wycieczka krajowa

 1.  
 •  
 •  
 1.  
 •  

 

 1. Oddział SITPNiG w Krakowie

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja, odczyty, wystawy

Sympozjum „Magazynowanie gazu ziemnego

 1.  

listopad

 1.  
 1.  

O/Kraków

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Gruzja-Armenia, zwiedzanie magazynów gazu ziemnego

 •  

maj

 •  
 1.  

O/Kraków

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie w Gazowni

 1.  

czerwiec

 

 1.  

O/Kraków

VI.

Inna działalność

Cykl spotkań raz w miesiącu

 1.  

co miesiąc

 •  
 1.  
 •  

 

 1. Oddział SITPNiG w Krośnie

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Konferencja techniczna O/KROSNO

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Oddział Krosno, KZ ZRG Krosno

Konferencja techniczna: Nowoczesne technologie

 i systemy komputerowe stosowane w dystrybucji

 i sprzedaży gazu ziemnego.

 1.  

marzec

 1.  
 1.  

KZ Z-d Gazowniczy Jasło

 Sympozjum: Realizacja gazociągów w/c.

 1.  

II kw.

 1.  
 1.  

KZ Naftomontaż

 Wystawa „Świetlne miasto” 2017

 1.  

lipiec

 •  
 1.  

Miasto Krosno,

Oddział Krosno

 Noc Muzeów Bóbrka

 1.  

sierpień

 •  
 1.  

KZ ZRG Krosno

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Seminarium: Kopalnie modułowe

 1.  

maj

 1.  
 1.  

KZ Naftomet

Seminarium: Nowe technologie w zasuwach suwakowych wysokociśnieniowych

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

KZ Naftomet

Seminarium: Nowoczesne technologie przy odwiertowe – omówienie rozwoju Separatorów i Santrapów

 1.  

listopad

 1.  
 1.  

KZ Naftomet

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Wyjazd naukowo-techniczny: Śladami gazu skroplonego i podziemnych magazynów gazu – Odolanów, Wierzchowice, Karpacz-Śnieżka)

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

KZ Z-d gazowniczy Jasło

Wyjazd techniczny: PMG Czechy

 1.  

czerwiec

 •  
 1.  

KZ ZRG Krosno

Wyjazd techniczny: Wizyta na rurociągu – montaż i instalacja FITING

 1.  

kwiecień

 •  
 1.  

KZ Naftomet

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Warsztaty stowarzyszeniowe – Zarząd O/Krosno, Zarządy KZ, Przedst. Zarządów firm

 1.  

marzec

 1.  
 1.  

Oddział Krosno, KZ

 Rajd pieszy w Bieszczady

 1.  

wrzesień

 

 1.  

KZ ZRG

Spotkanie integracyjne w Kołach Zakładowych

 1.  

I kw.

 •  
 1.  

KZ

 „Dzień Chemika” - spotkanie

 1.  

czerwiec

 •  
 1.  

KZ RNJe

Spotkanie młodych członków, Bóbrka

 1.  

październik

 

 1.  

Oddział Krosno

Kulig

 1.  

I kw.

 

 1.  

KZ Naftomontaż,

KZ Naftomet

Spotkania Klubu Seniora (Opłatek, Ostatki, Sobótki, Andrzejki)

 1.  

I,II,VI,XI

 

 1.  

Klub Seniora

KARCZMA PIWNA, COMBER - Muzeum Bóbrka

 1.  

grudzień

 

 1.  

Oddział Krosno

VI.

Inna działalność

Opieka nad grobami Nafciarzy – Klub Seniora

 1.  

cały rok

 

 

Klub Seniora

Odwiedzanie chorych członków Klubu Seniora

 1.  

w okresie przed świętami

 

 

Klub Seniora

Współpraca z Krośnieńską „Naftówką” - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. Łukasiewicza

 1.  

cały rok

 

 

Oddział Krosno

Wycieczki techniczne dla studentów i KZ – Rafineria Jedlicze S.A.

 1.  

cały rok

 

 

KZ RNJe

 

 1.  Oddział SITPNiG w Łodzi

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja, odczyty, wystawy

Top-Gaz 9 Technika opomiarowania gazu dziś i jutro

 1.  

październik

 1.  
 1.  

SITPNiG O/Łódź

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

 

Zgrzewaczy rur z PE

 1.  
 1.  

 

 1.  

OSiR O/ Łódź

Energetyczne

 1.  
 1.  

 

 1.  

Egz. Zgrzewaczy PE

 1.  
 1.  

 

 1.  

Egz. Dozoru i Eksploatacji

 1.  
 1.  

 

 1.  

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Targi EXPO-GAZ Kielce

 1.  

kwiecień

 

 1.  

SITPNiG O/ Łódź

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - Łódź

 1.  

maj

 

 1.  

Gazoport - Szczecin

 1.  

czerwiec

 

 1.  

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie Koła Środowiskowego

 1.  

luty

 

40

SITPNiG O/ Łódź 

Spotkanie Barbórkowe Koła Seniorów

 1.  

grudzień

 

 1.  

 

 1. Oddział SITPNiG w Pile

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Seminaria naukowo techniczne poświęcone wybranym zagadnieniom poszukiwawczym i technicznym branży naftowej

K

cały rok

 

 

Oddział Piła

Szkolenia okresowe załóg wiertniczych

K

cały rok

 

 

Oddział Piła

IV

Wyjazdy naukowo – techniczne

Krajowe

Z

II, III kwartał

 

60

Oddział Piła

Gazoport - Świnoujście

K

III kwartał

 

25

Oddział Piła

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie noworoczne

K

I kwartał

 

70

Oddział Piła

Piknik wiosenny

K

II kwartał

 

80

Oddział Piła

Piknik letni

K

III kwartał

 

80

Oddział Piła

Karczma piwna

K

IV kwartał

 

120

Oddział Piła

 

 1. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I

Sympozja

Sympozjum z okazji 40-lecia Oddziału SITPNiG w Poznaniu

 1.  

II kwartał

 

 1.  

ZO

Ustawa Prawo budowlane a Kodeks Urbanistyczno – Budowlany – próba uregulowania procesu inwestycyjno-budowlanego

 1.  

I kwartał

 1.  
 1.  

KZ 10

II.

Szkolenia

Szkolenia w zakresie wdrażanych w Zakładzie w Poznaniu nowych procedur i programów

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Szkolenia w zakresie zmian w obowiązujących przepisach: prawo energetyczne; budowlane; gospodarka nieruchomościami; prawo zamówień publicznych; IRiESD i inne

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Szkolenia wewnętrzne z zakresu obsługi stacji gazowych i nawanialni

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Prezentacje nowoczesnych technik i technologii stosowanych w gazownictwie

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Przygotowanie monterów do Konkursu BHP

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Akademia wiedzy – wykłady z dziedziny biznesowej, procesowej, zarządzania projektami.

 1.  

4 razy w roku

 

 1.  

KZ 13

SIS – Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla GK PBG

 1.  

marzec

 

 1.  

KZ 13

Szkolenie z zakresu zarządzania (Smólsk)

 1.  

marzec

 

 1.  

KZ 13

Szkolenie – „ Wentylacja i odprowadzenie spalin”

 1.  

II, III kwartał

 

 1.  

KZ 8

Szkolenie – „Urządzenia pomiarowe – METRIX”

 1.  

II kwartał

 

 1.  

KZ 8

Szkolenie - „Szkolenie i budowa nawanialni – EMERPOL”

 1.  

III kwartał

 

 1.  

KZ 8

Egzaminy ze zgrzewania rur z PE

 

 •  

 

 1.  

Oddział OSiR w Poznaniu

Egzaminy na uprawnienia energetyczne

 

 •  

 

 1.  

Oddział OSiR w Poznaniu

Proces zaawansowania wdrażania systemu GIS w PSG. Charakterystyka zużycia gazu przez odbiorców biznesowych

 1.  

II kwartał

 1.  
 1.  

KZ 1

 

Nowe uregulowania prawne w branży gazowniczej

 1.  

III kwartał

 1.  
 1.  

KZ 1

Współpraca służb eksploatacyjnych RDG w Pile z jednostkami PSP/OSP w zabezpieczaniu i likwidacji zagrożeń gazowych

 1.  

II kwartał

 1.  
 1.  

KZ 7

III.

Kursy:

zawodowe,

języków obcych,

inne

Przygotowujące do egzaminów z zgrzewania rur z PE

 

 •  
 1.  
 1.  

Oddział OSiR w Poznaniu

Przegotowujące do egzaminów na uprawnienia energetyczne

 

 •  
 1.  
 1.  

Oddział OSiR w Poznaniu

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Świnoujście- Terminal Gazu LNG

 1.  

czerwiec

 

 1.  

KZ 6

Wielka Brytania (+ wizyta w firmie Fusion Provida)

 

wrzesień

 

 1.  

KZ 6

Wycieczka naukowo techniczna zagraniczna

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Wycieczka techniczna do Tłoczni lub Kopalni gazu

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Do tłoczni gazu Szamotuły

 

II kwartał

 

 1.  

KZ 10

Wyjazd turystyczno – techniczny

 

III kwartał

 

 1.  

KZ 10

Wyjazd naukowo-techniczny JAFAR - ARMATURA

 1.  

II kwartał

 •  
 1.  

KZ 8

Wyjazd naukowo-techniczny Muzeum Ziemi Karlińskiej – Kopalnia Ropy i Gazu Krzywopłoty połączony ze spływem kajakowym rz. Radew

 1.  

III kwartał

 1.  
 1.  

KZ 8

Wyjazd do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

K

2017

 

20

KZ 1

Wyjazd turystyczno – techniczny

 

2017

 

20

KZ 1

Wycieczka do Muzeum – Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce

K

III kwartał

1

40

KZ 7

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Festyn rodzinny członków KZ-6

 1.  

II kwartał

 

 1.  

KZ 6

Spotkanie Barbórkowe członków KZ-6

 1.  

IV kwartał

 

 1.  

KZ 6

Spotkanie integracyjne członków Koła.

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Spotkania cykliczne Zarządu Koła Nr 3

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Turniej bowlingowy o puchar Przew. Koła nr 3

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Narady kadry kierowniczej

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Biesiada

 1.  

grudzień

 

 1.  

KZ 13

Barbórka

 1.  

grudzień

 

 1.  

KZ 13

Piknik

 1.  

wrzesień

 

 1.  

KZ 13

 •  
 1.  

grudzień

 

 1.  

KZ 13

Piernikowanie dla dzieci

 1.  

grudzień

 

 1.  

KZ 13

Koło tenisowe RETU|RN

 1.  

cały rok

 

 1.  

KZ 13

Wyjazd integracyjny

 1.  

kwiecień

 

 1.  

KZ 13

Zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem koleżeńskim

 1.  

I, IV kwartał

 1.  
 1.  

KZ 8

Zawody bowlingowe

 1.  

II, III kwartał

 

 1.  

KZ 8

Spotkanie zorganizowane z okazji Barbórki połączone z zawodami bowlingowymi

 1.  

IV kwartał

 

 1.  

KZ 7

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka połączone z konkurencjami sportowymi dla dzieci i zawodami wędkarskimi

 1.  

II kwartał

 

 1.  

KZ 7

VI.

Inna działalność

Wykonywanie programów, projektów budowlanych, ekspertyz, analiz o wartości ok. 200 000 tys. zł

 

 

 

 

Oddział OSiR w Poznaniu

Prezentacje wyrobów firm branży gazowniczej

 1.  

na bieżąco

 

 1.  

KZ 6

Popularyzacja gazownictwa z wykorzystaniem eksponatów gazowniczych oraz poprzez wykonanie gabloty ekspozycyjnej w siedzibie Zakładu

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Spotkania z wykonawcami sieci i stacji gazowych

 1.  

 

 

 1.  

KZ 3

Targi Pracy, PP

 1.  

II kwartał

 

 1.  

KZ 13

Wernisaże artystyczne

 1.  

Cyklicznie raz w miesiącu

 

 1.  

KZ 13

Udział w Targach

 

 

 

 

KZ 1 – 15

Popularyzacja gazownictwa z wykorzystaniem eksponatów gazowniczych oraz poprzez wykonanie gabloty ekspozycyjnej w siedzibie Zakładu

 

 

 

 

KZ 3

Aktualizacja wystawy „Historia techniki gazowniczej regionu pilskiego” – ekspozycja w gablocie holu budynku administracyjnego, pozyskiwanie oraz montaż wyłączonych z użytkowania elementów uzbrojenia sieciowego, na terenie bazy RDG w Pile

R

Ciągły, monitorowany nadzór, groma-dzenie i instalowanie nowych ekspo-natów wystawienniczych

 

Klienci odwiedzający jednostkę RDG/PSG oraz BOK/PGNiG

KZ 7

Propagowanie zabytków przemysłu gazowniczego w Wielkopolsce

 

 

 

 

KZ 1

Prowadzenie Kroniki Oddziału

 

 

 

 

ZO

Zamieszczanie artykułów w czasopismach branżowych

 

 

 

 

KZ 1 – 15

Opiniowanie projektów aktów prawnych – rozporządzeń, standardów

 

 

 

 

KZ 1 – 15

Prowadzenie wykładów na studiach dziennych i zaocznych z zakresu gazownictwa na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej

 

 

 

 

 

Współpraca z Izbami Inżynierów Budownictwa, PZITS oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa

 

 

 

 

KZ 1 – 15

 

 

Udział członków SITPNiG w pracach organów wybieralnych Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

 

KZ 1 - 15

Opieka nad stroną internetową Oddziału SITPNiG
w Poznaniu

 

 

 

 

KZ 10

 

 
 1. Oddział SITPNiG w Sanoku

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Udział w targach „Automaticon” w Warszawie

 1.  

kwiecień

 1.  
 1.  

Koło nr 6 Tarnów 6

Udział w Targach Techniki Gazowniczej „EXPO Gaz” w Kielcach

 1.  

kwiecień

 1.  
 1.  

Koło nr 6 Tarnów 6

Sympozjum – nowe technologie w podziemnym magazynowaniu gazu

 1.  

maj

 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Sympozjum – geologia pogórza Karpat

 1.  

maj

 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Sympozjum – przepisy BHP i HSE -aktualizacja przepisów i procedur

 1.  

czerwiec

 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Konferencje „STERGAZ” Wrocław

 1.  

czerwiec

 1.  
 1.  

Koło nr 6 Tarnów 6

Konferencja – nowe technologie w procesie oczyszczania gazu

 1.  

czerwiec

 1.  
 1.  

Koło nr 3 Łańcut

Perspektywy poszukiwawcze złóż ropy i gazu na terenie Bieszczad

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Koło nr 2 Ustrzyki Dolne

Możliwości utrzymania wydobycia gazu przy niskich ciśnieniach złożowych

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Koło nr 4 Przemyśl

Sympozjum – „Możliwości zwiększenia sczerpania zasobów węglowodorów poprzez zabiegi intensyfikacyjne

 1.  

wrzesień/

październik

 1.  
 1.  

Koło nr 7 Jasło

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Szkolenie – ochrona środowiska, zatłaczanie wód złożowych

 1.  
 •  
 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Eksploatacja złóż ropy i gazu (procesy podstawowe, zbrojenie odwiertów)

 1.  

1-sze półrocze

 1.  
 1.  

Oddział OSiR

Ochrona środowiska

 1.  

2-gie półrocze

 1.  
 1.  

Oddział OSiR

Udział w egzaminach na uprawnienia energetyczne grupa 1 i 3

 1.  

cały rok

 

 

Koło nr 6 Tarnów 6

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Organizacja 2-3 wycieczek krajowych połączonych z wizytą na kopalniach gazu ziemnego lub ropy naftowej

 1.  

kwiecień

czerwiec

wrzesień

 

 1.  

Klub Seniora

Wycieczka techniczno – krajobrazowa: kopalnia Zabrze – Tarnowskie Góry

 1.  

maj

 

 1.  

Koło nr 3 Jasło

Wycieczka naukowo – techniczna Bieszczady

 1.  

maj/czerwiec

 

 1.  

Koło nr 7 Jasło

Wycieczka „Podkarpacki szlak naftowy” m.in. Bóbrka, Skansen Sanok

 1.  

czerwiec

 

Całe koło

Koło nr 6 Tarnów 6

PMG Husów

 1.  

I-sze półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Wyjazd naukowo – techniczny – PMG Wierzchowice

 1.  

lipiec

 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Wycieczka zagraniczna

 1.  

lipiec

 

 1.  

Klub Seniora

Spotkanie plenerowe – Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce lub w Sanoku

 1.  

sierpień

 

 1.  

Klub Seniora

Wyjazd naukowo – techniczny – wiercenie odwiertów poszukiwawczych w okolicach Przemyśla i Łańcuta

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Koło nr 1 Sanok

Elektrownia Połaniec

 1.  

II-gie półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Udział w targach „Energetab” w Bielsku-Białej

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Koło nr 6 Tarnów 6

Wyjazd techniczny na Kopalnię gazu ziemnego i Podziemny magazyn

 1.  

październik

 

 1.  

Koło nr 2 Ustrzyki Dolne

Udział w targach SPS Norymberga

 1.  

listopad

 

 1.  

Koło nr 6 Tarnów 6

V

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Zebranie Koła Sanok – kierunki pracy Koła w 2017r.

 1.  

styczeń

 

 1.  

Koło nr 1 Sanok

Wieczór kolęd – spotkanie integracyjne

 1.  

styczeń

 

 1.  

Koło nr 3 Łańcut

Roczne spotkanie integracyjne członków koła

 1.  

luty

 

całe koło

Koło nr 6 Tarnów 6

Wycieczka narciarska - zagraniczna

 1.  

marzec

 

 1.  

Zarząd Oddziału

Zebranie członków Koła – sprawozdanie z działalności

 1.  

marzec

 

 1.  

Koło nr 3 Łańcut

Kulig i narty – Beskid Niski

 1.  

1-sze półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Wycieczka emeryci i pracownicy Lublin - Majdanek

 1.  

1-sze półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Zebranie członków koła inaugurujące działalność koła w roku 2017

 1.  

1-sze półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Wycieczka pieszo-rowerowa

 1.  

2-półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Wycieczka emeryci i pracownicy Jędrzejów – Chęciny - Kielce

 1.  

2-półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Zebranie członków koła podsumowujące działalność za rok 2017

 1.  

2-półrocze

 

 1.  

Koło nr 5 Tarnów 5

Zebranie Zarządu Koła z Zarządem Oddziału

 1.  

sierpień

 

 1.  

Koło nr 1 Sanok

Zorganizowanie pokazu slajdów połączone z prelekcją na temat życia innych ludzi na świecie

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Klub Seniora

Poszerzone zebranie Zarządu Koła – możliwości stosowania nowych technologii na kopalniach

 1.  

październik

 

 1.  

Koło nr 3 Łańcut

Zebranie Zarządu Koła na obiektach o nowych rozwiązaniach technicznych

 1.  

październik

 

 1.  

Koło nr 4 Przemyśl

Spotkanie integracyjne – podsumowanie działalności Koła w 2017 r. i plany na 2018 r.

 1.  

listopad

 

 1.  

Koło nr 4 Przemyśl

Spotkanie integracyjne członków SITPNiG Oddział w Sanoku – Barbórka 2017 „Podsumowanie działalności Koła Zakładowego nr 7 w Jaśle w roku 2017”

 1.  

grudzień

 

 1.  

Koło nr 7 Jasło

Spotkanie integracyjne – zabawa barbórkowa i karnawałowa

 1.  

listopad/

grudzień

 

 1.  

Klub Seniora

Spotkania seniorów

 1.  

2 x w miesiącu

 

 1.  

Klub Seniora

VI.

Inna działalność

XXX Spartakiada Szkół im. I. Łukasiewicza

 1.  
 1.  

 

 1.  

Koło nr 2 Ustrzyki Dolne

Rocznica szkoły w Ropience

 1.  
 1.  

 

 1.  

Koło nr 2 Ustrzyki Dolne

Pasowanie na ucznia klasy I

 1.  

październik

 

 1.  

Koło nr 2 Ustrzyki Dolne

Propagowanie działalności SITPNiG:

a) opieka nad szkołami im. I. Łukasiewicza w Jodłówce i Ożańsku

b) wyjście do młodzieży: spotkania z okazji Dnia Górnika

c) badanie instalacji gazowych zlecone przez SM

 1.  

 

 a - całoroczna

 

 

b, c - listopad

 

 

Koło nr 3 Łańcut

 

 1. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne, sympozja, odczyty,

wystawy

Forum inżynierskie specjalistyczne narzędzia hermetyczne do prac gazoniebezpiecznych

 1.  

maj /czerwiec

 1.  
 1.  

Koło Kielce

Jednodniowe sympozjum

Nowe technologie w gazownictwie – detekcja, materiały izolacyjne, armatura instalacyjna i sieciowa na przykładzie wymagań PSG

 1.  

maj

 1.  
 1.  

Koło Lublin

ANTICOR Kraków

EURODIS Bydgoszcz

ESDERS Polska

ATAGOR Kraków

Spotkanie inżynierskie połączone z Jubileuszem

 Kół w Tarnowie, Sandomierzu, Jarosławiu

 1.  

luty lub kwiecień lub maj

 1.  
 1.  

Koło Tarnów/ Sandomierz/Jarosław

Konferencja połączona z imprezą Gazobiegi

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Koło Jarosław

II.

Szkolenia, seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Szkolenie z obsługi detektorów gazu i innych urządzeń dozorowanych (wymagających kalibracji)

 1.  
 •  
 •  
 1.  

ARMATECH Warszawa

Koło Lublin

Seminarium: Zasilenie w gaz Bychawy połączone z Turniejem w Kręgle

 •  

ze Spotkaniem barbórkowym Koła

 •  
 1.  
 1.  
 2.  

Koło Lublin

 1.  

Seminarium „System gazowniczy w Polsce”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Koło Rzeszów

Seminarium połączone z rajdem rowerowo-pieszym

 1.  

czerwiec

 1.  
 1.  

Koło Rzeszów przy udziale członków Kół Sandomierz, Tarnów

Seminarium podsumowujące działalność Koła

 1.  

grudzień

 1.  
 1.  

Koło Jarosław

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Spotkanie inżynierskie- zwiedzanie Muzeum

Techniki w m. Starachowice połączone z kuligiem.

 1.  

styczeń / luty

 1.  
 1.  

Koło Kielce

Spotkanie inżynierskie- zwiedzanie stacji gazowej
I st. w m. Radkowice połączone ze zwiedzaniem jaskini „Raj”.

 1.  

wrzesień /

październik

 1.  
 1.  

Koło Kielce

Spotkanie inżynierskie- zwiedzanie stacji I st. w m. Mójcza

R

listopad /

grudzień

 1.  
 1.  

Koło Kielce

Wyjazd techniczny do Fabryki Armatury JAFAR SA w Jaśle połączony z integracją w Bieszczadach

 •  

październik

 •  
 1.  

Koło Lublin

JAFAR SA

Terminal LNG Świnoujście

 1.  

kwiecień lub czerwiec

 1.  
 1.  

Koło Sandomierz

Wyjazd naukowo-techniczny do Bóbrki

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Koło Tarnów

Wyjazd techniczny połączony z kuligiem oraz oglądaniem zawodów o Puchar Świata w skokach narciarskich

 1.  

styczeń

 1.  
 1.  

Koło Jarosław przy udziale członków Koła Tarnów

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Wojciechów – Kulig

 •  

luty

 •  
 1.  

Koło Lublin

Wycieczka rowerowa Lasy Kozłowieckie

 •  

wrzesień

 •  
 1.  

Koło Lublin

 

 1. Oddział SITPNiG w Warszawie I

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

 

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja, odczyty, wystawy

Odczyt -Ekologia w Przemyśle Rafineryjnym.

 1.  

maj

 1.  
 1.  

Koło w Płocku

 

Odczyt – Zabezpieczenie Techniczne Baz Magazynowych.

 1.  

październik

 1.  

30

Koło OLPP

 

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Zwiedzanie Muzeum w Bóbrce

 1.  

maj

 •  
 1.  

Koło OLPP

 

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Kulig integracyjny.

 1.  

styczeń – luty

 •  

2x10

Koła: Białystok, Lublin

 

Spotkania integracyjne

 1.  

kwiecień

 •  

          60

Koła w Warszawie

 

VI.

Inna działalność

Opieka nad grobem St. Staszica.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Koła w Warszawie

 

 

 1. Oddział SITPNiG w Warszawie II

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Współczesne wyzwania górnictwa naftowego w świetle nowej polityki surowcowej państwa

 1.  

wrzesień

 

 

W-wa II

Konferencja dla studentów i absolwentów wydziałów geologii (wspólnie z programem GeoTalent)

 1.  

Jesień

 

 

W-wa II + GeoTalent

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Warsztaty przygotowujące do egzaminu na uprawnienia geologiczne kat. I (opcja kat. I i kat. IX)

 1.  

I półrocze

II półrocze

 

 

W-wa II

Zarys problematyki górnictwa naftowego

 1.  
 1.  

 

 

W-wa II

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Budowa geologiczna zapadliska przedkarpackiego na przykładzie okolic Krakowa

 1.  

I półrocze  

 

 

W-wa II

Kaledońskie łańcuchy fałdowe Europy północnej na przykładzie Gór Grampiańskich

 1.  

Lato 2017

 

 

W-wa II

Wyjazd na wiercenie

 1.  

Lato 2017

 

 

W-wa II

Wyjazd na zdjęcie sejsmiczne

 1.  

Lato 2017

 

 

W-wa II

Wykształcenie cechsztynu i dolnego czerwonego spągowca – KGHM

 1.  

2017

 

 

W-wa II

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Spotkanie barbórkowo-świąteczno-noworoczne

 1.  

styczeń

 

 

W-wa II

Impreza sportowa

 1.  

Lato 2017

 

 

W-wa II

Warszawa nieznana i mało znana (wykład i wycieczka)

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Życie na Marsie – science fiction czy hipoteza naukowa (wykład)

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Zdrowie w wieku 65+ - zagrożenia, profilaktyka, leczenie

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Stan bieżący i perspektywy rozwoju PGNiG – spotkanie z kierownictwem firmy

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Wycieczka krajoznawcza – Komorów-Podkowa Leśna-Muzeum Motoryzacji w Otrębusach

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Wycieczka Lasek Bielański i teren UKSW, zabytkowy kościół z grobem St. Staszica

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Wycieczka do tłoczni gazu w Rembelszczyźnie

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

Wycieczka rowerowa w okolicach W-wy

 1.  

2017

 

 

Klub Seniora przy O/W-wa II

 

 1. Oddział SITPNiG we Wrocławiu

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – omówienie zapisów

 1.  

IV kwartał

 1.  
 1.  

Koło nr 3

LNG – szansa gazyfikacji białych plam

 1.  

IV kwartał

 1.  
 1.  

Koło nr 3

Nowe technologie eksploatacji gazociągów wysokiego ciśnienia

 1.  

III kwartał

 1.  
 1.  

Koło nr 8

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Seminaria z firmami działającymi na rzecz branży gazowniczej

 1.  

I-IV kwartał

 1.  
 1.  

Koło nr 4

Egzaminy kwalifikacyjne

 1.  

I-IV kwartał

 

 1.  

Komisja kwalifikacyjna nr 684

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Wycieczka naukowo-krajoznawcza – Norwegia

 1.  

III kwartał

 

45

Koło nr 3

Zwiedzanie tłoczni w Jeleniowie

 1.  

II kwartał

 

30

Koło nr 3

Wycieczka na budowę gazociągu DN 1000

 1.  

II kwartał

 

 1.  

Koło nr 8

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Wyjazdowe spotkanie integracyjne

 1.  

I, III kwartał

 

Po 50

Koło nr 1

Wycieczka integracyjna w Karkonosze

 1.  

II kwartał

 

 1.  

Koło nr 3

Spotkanie integracyjne

 1.  

W zależności od potrzeb

 

 1.  

Koło nr 4

VI.

Inna działalność

Zebrania Zarządów Kół i Oddziału

 1.  

Raz na kwartał

 

 1.  

Koła nr 1, 3, 4, 5, 8

oraz Oddział

 

 1. Oddział SITPNiG w Zielonej Górze

Lp.

Dziedzina i rodzaj

Temat

Zasięg*)

Termin

Ilość referatów

Ilość uczestników

Organizatorzy

I.

Konferencje naukowo – techniczne,

sympozja,

odczyty,

wystawy

Odczyty cykliczne – Od powstania złóż do sprzedaży węglowodorów

 1.  

marzec - sierpień

 1.  
 1.  

Koło Zielona Góra

Panele dyskusyjne dla specjalistów

 1.  

marzec - październik

 1.  
 1.  

Koło Zielona Góra

Budowa, eksploatacja i obsługa łożysk - prezentacja

 1.  

maj

 1.  
 1.  

Koło Gorzów Wlkp.

II.

Szkolenia,

seminaria,

egzaminy kwalifikacyjne

Magazynowanie gazu ziemnego w kawernach solnych – PMG Mogilno

 

 1.  

 

 1.  

Koło Poznań

Kierunki rozwoju nowych technologii OK. Ostrów Wlkp. – na przykładzie KGZ Radlin (SP Karmin, SP Miłosław, SP Koźminiec)

 1.  
 •  
 1.  
 1.  

Koło Ostrów Wlkp., Koło Góra

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu ziemnego – EC Zielona Góra

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Wyjazd naukowo techniczny na wiertnie

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Zielona Góra

„Śladami Nafty Polskiej” - Muzeum Nafty w Bóbrce

 1.  

wrzesień

 1.  
 1.  

Koło Ostrów Wlkp.,

„Zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na środowisko – zastosowanie wyparek próżniowych do utylizacji odpadów wydobywczych”

 1.  

czerwiec

 1.  
 1.  

Koło Diament

IV.

Wyjazdy naukowo – techniczne

Regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego na przykładzie Gazoportu w Świnoujściu

 

wrzesień

 

 1.  

Koło Poznań

Terminal LNG Świnoujście

Przedsięwzięcie na skale europejską    

 1.  

maj

 

 1.  

Koło Góra

Rozwiązania hydrotechniczne w transporcie wodnym zastosowanym na szlakach województwa Warmińsko-Mazurskiego - Rejsy po szlakach wodnych.

R

maj

 

20

Koło Grodzisk Wlkp.

Budowle militarne na przestrzeni wieków – Zamki województwa Warmińsko-Mazurskiego i Bunkry z II Wojny Światowej - Rajd rowerowy Elbląg-Suwałki

R

czerwiec

 

20

Koło Grodzisk Wlkp.

Produkcja Energii z gazu ziemnego za pomocą turbin gazowo-parowych – zwiedzanie EC Zielona Góra

R

wrzesień

 

20

Koło Grodzisk Wlkp.

Wyjazd naukowo-techniczny krajowy – terminal LNG, PMG Kossakowo

 1.  

czerwiec

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Wyjazd naukowo techniczny krajowy – Dolny Śląsk – kopalnia węgla kamiennego, kopalnia srebra.

 1.  

kwiecień

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Kopalnie przełomu XX/XXI wieku na przykładzie KRNiGZ Dębno oraz KRNiGZ Lubiatów

 1.  

luty

 

 1.  

Koło Gorzów Wlkp.

Zapoznanie się z instalacją Gazoportu w Świnoujściu

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Koło Karlino

Zwiedzanie Bloku Gazowo-Parowego PMG Wierzchowice oraz Elektrowni atomowej Mochowice

 1.  

maj

 

 1.  

Koło Karlino

Błękitna energia – gaz płynny LNG – Terminal Świnoujście

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Koło Gorzów Wlkp.

Najstarsza europejska kopalnia marmuru – Carrara - Toskania

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Koło Diament

Port przeładunkowy i Magazyn ciekłego gazu ziemnego - Świnoujście

 1.  

kwiecień

 

 1.  

Koło Diament

V.

Spotkania integracyjne,

imprezy sportowe,

imprezy branżowe

Pożegnanie zimy – spotkanie członków

 

marzec

 

 1.  

Koło Poznań

Spotkanie Barbórkowe

 

grudzień

 

 1.  

Koło Poznań

Rajd rowerowy- Grodzisk- Niesulice

R

sierpień

 

20

Koło Grodzisk Wlkp.

Barbórkowa Biesiada Piwna dla członków Koła Grodzisk

R

listopad - grudzień

 

70

Koło Grodzisk Wlkp.

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny

 1.  

marzec

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Wyjazd z okazji dnia dziecka- młody inżynier - Toruń

 1.  

czerwiec

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Gra miejska

 1.  

październik

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Przedsylwestrowy bal naftowców

 1.  

grudzień

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Rajd Rowerowy – wizyta na kopalni

 1.  

sierpień

 

 1.  

Koło Zielona Góra

Spotkanie integracyjne członków koła

 1.  

marzec

 

 1.  

Koło Gorzów Wlkp.

Spotkanie integracyjne Koło Zielona Góra - Koło Karlino

 1.  

czerwiec

 

 1.  

Koło Karlino

Spotkanie plenerowe - integracyjne

 1.  

maj

 

 1.  

Klub Seniora

Wyjazd 3-dniowy

 1.  

wrzesień

 

 1.  

Klub Seniora

Spotkanie barbórkowe

 1.  

listopad

 

 1.  

Klub Seniora

VI

Inna działalność

Zebranie członków Koła

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Góra

Zebranie członków Oddziału, wręczenie odznaczeń

 1.  
 •  

 

 1.  

Zarząd Oddziału

Zebranie członków Koła

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Diament

Udział członków koła w obchodach rocznicowych patrona szkoły (I. Łukasiewicz) we Wrzosowie

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Karlino

Spotkanie noworoczno-wigilijne

 1.  
 •  

 

 1.  

Klub Seniora

Wizyta studentów AGH w PGNiG Oddział w Zielonej Górze

 1.  
 •  

 

 1.  

Koło Zielona Góra, Zarząd Oddziału

 

Rodzaj: Zasięg:Objaśnienia:

 • EK egzamin kwalifikacyjny, K krajowy,
 • EE egzamin energetyczny, R regionalny,
 • KG kongres, M międzynarodowy
 • KF konferencja, .
 • KSW kampania sprawozdawczo – wyborcza,
 • KZ kursy zawodowe,
 • KJO kursy języków obcych,
 • IDZ inna działalność,
 • NR narada regionalna,
 • O odczyty,
 • P prezentacja,
 • S sympozjum,
 • SE seminarium,
 • SI spotkanie integracyjne,
 • ST spotkanie techniczne,
 • SSI spotkanie szkoleniowo integracyjne,
 • SZ szkolenie,
 • WNT wyjazd naukowo – techniczny,
 • W wystawa.
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry