Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 190 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Plany pracy i realizacja

Podjęte Uchwały ZG

Uchwała ZG nr 65/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r.  – w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej NOT
Uchwała ZG nr 64/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r.  – w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG
Uchwała ZG nr 63/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r.  – w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG
Uchwała ZG nr 62/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r.  – w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG
Uchwała ZG nr 61/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r . – w sprawie nadania Złotych Odznak Honorowych SITPNiG
Uchwała ZG nr 60/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r. –  w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG
Uchwała ZG nr 59/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r. –  w sprawie ustalenia wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2018
Uchwała ZG nr 58/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r. –  w sprawie wysokości składki członków wspierających SITPNiG na rok 2018
Uchwała ZG nr 57/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r. –  w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG w r. 2018
Uchwała ZG nr 56/XXXIX/2017 z 20.10.2017 r. –  w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2018
Uchwała ZG nr e-55/XXXIX/2017 z 7.08.2017 r. –  w sprawie zatwierdzenia Księgi identyfikacji wizualnej SITPNiG
Uchwała ZG nr e-54/XXXIX/2017 z 28.07.2017 r. –  w sprawie zorganizowania XII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w 2018 roku w Krakowie
Uchwała ZG nr 53/XXXIX/2017 z  9.06.2017 r. – w sprawie ustania członkostwa wspierającego INTERGAZ, Uchwała ZG nr 52/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie ustania członkostwa wspierającego Metalnaft Krosno,
Uchwała ZG nr 51/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie przyjęcia członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 50/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 49/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 48/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia wniosku o nadanie godności Członka  Honorowego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 47/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie zatwierdzenia wniosku o nadanie godności Członka  Honorowego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 46/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie zatwierdzenia wniosku o nadanie godności Członka  Honorowego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 45/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie akceptacji projektów regulaminów SITPNiG,
Uchwała ZG nr 44/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie akceptacji projektu Kodeksu etyki członka SITPNiG,
Uchwała ZG nr 43/XXXIX/2017 z  9.06.2017 r. – w sprawie akceptacji projektu Statutu SITPNiG,
Uchwała ZG nr 42/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. – w sprawie akceptacji projektu Regulaminu Obrad XL NWZD,
Uchwała ZG nr 41-XXXIX-2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie akceptacji projektu porządku obrad XL NWZD,
Uchwała ZG nr 40/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Głównego SITPNiG za 2016 r.,
Uchwała ZG nr 39/XXXIX/2017 z 9.06.2017 r. –  w sprawie zatwierdzenia wykonania planu finansowego SITPNiG za 2016 r.,
Uchwała ZG nr 38-e/XXXIX/2017 z 17.05.2017 r. –  w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SITPNiG za 2016 r.,
Uchwała ZG nr 37/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
Uchwała ZG nr 36/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie ustania członkostwa wspierającego Geofizyki Kraków,
Uchwała ZG nr 35/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Odznak Honorowych NOT,
Uchwała ZG nr 34/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 33/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 32/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 31/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Złotych Odznak Honorowych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 30/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 29/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy,
Uchwała ZG nr 28/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania kanclerza i składu Kapituły Medalu Muzeum PNiG,
Uchwała ZG nr 27/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie uzupełnienia składów organów doradczych SITPNiG na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 26/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania przewodniczącego Rady Seniorów w skład ZG SITPNiG,
Uchwała ZG nr 25/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania Oddziału OSiR,
Uchwała ZG nr 24/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zatwierdzenia budżetu SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 23/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie ustalenia wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 22/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zwołania XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2017r,
Uchwała ZG nr 21/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZG SITPNiG za 2016r,
Uchwała ZG nr 20-e/XXXIX z 09.03.2017 – w sprawie zmiany przedstawicieli SITPNiG w Radzie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,
Uchwała ZG nr 19-e/XXXIX z 09.03.2017 – w sprawie zmiany przedstawiciela SITPNiG w Radzie Programowej czasopisma "Inżynier Budownictwa",
Uchwała ZG nr 18/XXXIX z 06.02.2017 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 17/XXXIX z 06.02.2017 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 16/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 15/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zatwierdzenie prowizorium budżetowego SITPNiG na 2017,
Uchwała ZG nr 14/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zmiany Statutu SITPNiG i udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania nowego Statutu, występowania w imieniu Stowarzyszenia w postępowaniu rejestrowym oraz pokrycia kosztów z tym związanych,
Uchwała ZG nr 13/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji, rad oraz redaktorów naczelnych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 12/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zatwierdzenie planu pracy SITPNiG w 2017 r.,
Uchwała ZG nr 10-e/XXXIX z 30.11.2016 – w sprawie powołania kanclerza i składu osobowego Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 9/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania prowizorium budżetowego SITPNig na rok 2017,  
Uchwała ZG nr 8/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Główną komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG w roku 2017,
Uchwała ZG nr 7/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie ustalenia wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG w roku 2017,
Uchwała ZG nr 6/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie ustalenia wysokości składki członków wspierających SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 5/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania przewodniczącego i stałych przedstawicieli Polskiego Komitetu Narodowego Światowej rady Naftowej na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 4/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania komisji, rad, redakcji i kapituł na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 3/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie odwołania dyrektora biura Zarządu Głównego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 2/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania Prezydium Zarządu Głównego na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 1/XXXIX z 27.10.2016 – w sprawie wyboru sekretarza generalnego SITPNiG na kadencję 2016-2020,

* e - głosowanie elektroniczne

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry