SITPNIG
Wiadomości Naftowe

2012

2

kwi


Wiadomości Naftowe i Gazownicze - marzec 2012NAUKA I TECHNIKA­WNiG___marzec_2012
 • Barbara Uliasz - Misiak,  Bogumiła Winid - Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w obszarach chronionych.
 • Klaudia Wilk - Metody opóźniania reakcji cieczy kwasujących ze skałą złożową w procesie stymulacji wydobycia węglowodorów.

WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

 • Piotr Chełmicki - Diament i Weatherford Ramię w Ramię.
 • Magdalena Wajda - Łukasiewicz dobrym patronem.
 • Leszek Łuczak - Inteligentne Obszary Bilansowania.
 • Zespół Promocji PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile - Nafta Piła po raz trzeci dla Talismana.
 • Zespół Promocji PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile- Henryk Dytko Złotym Inżynierem 2011.
 • Renata Łatanik - "Srebrny Inżynier" w MSG.
 • Anna Jarosz - Spółka PNiG Kraków zaprezentowała urządzenie Drillmec 2000 HP Walking Rig podczas dni otwartych na terenie otworu Lubycza Królewska -1.
 • Stanisław Gondek - Nafta i ludzie - czas dumy, czas wspomnień.
 • Urszula Gawlik, Paweł Uznański - Kilka słów o geologii i wydobyciu ze złoża Grobla.

KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

 • Jerzy Zagórski-  Rada Nadzorcza PGNiG S.A.  wybrała prezesa Zarządu.
 • Jerzy Zagórski - Prezes URE zatwierdził taryfę gazową.
 • Zespół Prasowy PGNiG SA - PGNiG Technologie wybuduje gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn.
 • Jerzy Zagórski - Ceny ropy w 2012 r.
 • Jerzy Zagórski - Budowa rurociągów na świecie.
 • Jerzy Zagórski - Dobre wyniki Exxonu u Gazpromu.
 • Jerzy Zagórski - Platforma "Scarabeo 9" na wodach Kuby.
 • Jerzy Zagórski - Zdjęcia sejsmiczne 3- D o powierzchni 26000 km2 .
 • Jerzy Zagórski - Wyznaczenie granicy sektorów w Zatoce Meksykańskiej.
 • Małgorzata Polkowska - Decyzje o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Szczecin - Gdańsk.
 • Małgorzata Polkowska -  Decyzja o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Szczecin - Lwówek.
 • Justyna Bracha - Rutkowska - Tytuł "Złotego Inżyniera 2011" dla Piotra Kurzawy ze Spółki Polskie LNG.
 • Marcin Zachowicz - Prawie 30 milionów zł przychodów w 2011 r.
 • Marcin Zachowicz - LOTOS współpracuje z BNK Petroleum na koncesjach gazu łupkowego.
 • Marcin Zachowicz - Obradowało Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.
 • Biuro Prasowe PKN ORLEN - PKN ORLEN nagrodzony za wyjątkowe warunki pracy certyfikatem Top Employers Polska 2012.
 • Biuro Prasowe PKN ORLEN -Wybór Członka Zarządu ds. Petrochemii.
 • Biuro Prasowe PKN ORLEN - Nowy Członek Zarządu ds. Sprzedaży.
BIULETYN INFORMACYJNY
 • Kalendarium.
 • Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów.
 • Harmonogram Walnych Zjazdów Delegatów Oddziałów SITPNiG przed XXXVIII Walnym Zjazdem Delegatów SITPNiG.
 • Stanisław Szafran - Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG.
 • Stanisław Szafran - XI Seminarium Gazometu: "Nowoczesna technika dla gazownictwa".

NASZE STOWARZYSZENIE

 • Tomasz Życzyński  - Przejście na emeryturę kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chełmie.
 • Wiesław Zwoliński - Kampania sprawozdawczo - wyborcza w kołach SITPNiG Oddział Warszawa I.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI

 • Bogusława Gutowska - Konferencja KOR GAZ NET 2012 Słok k. Bełchatowa.
 • Monika Szczudlik - Rola i znaczenie podziemnych magazynów gazu we współczesnej gospodarce.

SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA

 • Michał Burkowski - Kuźnia talentów i... olimpijczyków.
 • Zespół Promocji PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile - NAFTA na podium.

KULTURA

 • Bartłomiej Belniak - ROPONIOSKA - Wystawa wybranych prac z czterech dotychczasowych edycji konkursu - JAJECZNICA.

WITRYNA WYDAWNICZA

 • Leszek Łuczak - Prawdziwa historia wielkopolskiego gazownictwa