SITPNIG
Federacja SNT NOT
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
Zarząd Główny
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. (022) 826 87 31, 827 78 88
fax (022) 827 29 49
http://www.not.org.pl
e-mail: fsntnot@not.org.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP
Prezes: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
Sekretarz Generalny: mgr inż. Jolanta Arendarska
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 556 43 16, 22 556 43 15, fax 22 556 43 01
e-mail: sep@sep.com.pl
www.sep.com.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - SITG
Prezes: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
Sekretarz Generalny: mgr inż. Eugeniusz Ragus
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25,
tel. 32 256 37 45, 32 757 27 42, 32 757 27 44, fax: 32 255 41 32
e-mail: zg@sitg.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.sitg.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP
Prezes: dr inż. Andrzej Ciszewski
Sekretarz Generalny: mgr Kazimierz Łasiewicki
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 wejście A
tel. 22 827 17 68, 22 826 45 55, fax: 22 826 03 54
e-mail: simp@simp.pl
www.simp.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - SITK
Prezes: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
Sekretarz Generalny: inż. Bolesław Szpetman
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 02 59, fax: 22 827 02 58
e-mail: zarzad@sitk.org.pl
www.sitk.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - SITLiD
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis
Sekretarz Generalny: mgr inż. Andrzej Nowakowski
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 02 87, fax: 22 826 74 58
e-mail: sitlid@ibles.waw.pl
www.sitlid.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNIG
Prezes: Michał Szubski
Sekretarz Generalny: dr inż. Stanisław Szafran
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25,
tel. 12 421 32 47, 12 421 32 33, fax: 12 421 32 47
e-mail:
sitpnig@sitpnig.pl
www.sitpnig.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa-SITR
Prezes: mgr inż. Jacek Węsierski
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel./fax. 22 826 21 76, tel. 22 827 02 52, fax 22 827 54 39
e-mail: sitr@sitr.pl
www.sitr.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - PZITS
Prezes: prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel./fax 22 826 90 77, tel. 22 826-28-94, fax: 22 826 28 94
e-mail:
biuro@pzits.org.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.pzits.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB
tel./fax 22 826 86 34, 22 826 04 91
Przewodniczący: mgr inż. Wiktor Piwkowski
Sekretarz Generalny: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
e-mail: biuro@zgpzitb.org.pl
www.zgpzitb.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - SGP
Prezes: inż. Krzysztof Cisek
Sekretarz Generalny: mgr inż. Włodzimierz Kędziora
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 826 87 51
e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
www.sgp.geodezja.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce - SITPH
Prezes: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
Sekretarz Generalny: mgr inż. Zdzisław Śladowski
40-954 Katowice, ul. Podgórna 4,
tel. 32 255 38 86, 32 256 10 65, fax: 32 256 45 85
e-mail:
biuro@sitph.pl
www.sitph.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobacz

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich - STOP
Prezes: mgr inż. Maciej Asłanowicz
Sekretarz Generalny: mgr inż. Tadeusz Franaszek
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
tel./fax: 12 261 82 51, tel. 12 422 65 49
e-mail: sekretariat@stowarzyszenie-stop.pl
www.stowarzyszenie-stop.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - SITPCHEM
Prezes: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 826 78 96, fax: 22 827 02 64
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl
www.sitpchem.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
Prezes: prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
Sekretarz Generalny: Maria Suślik-Idczak
40-956 Katowice, ul. Graniczna 29,
tel./fax 32 238 05 60, tel. 32 238 04 60
e-mail: sitmn@sitmn.pl
www.sitmn.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych - SITPMB

Prezes: mgr inż. Jerzy Gumiński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Józef Molenda
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 68 93, fax: 22 826 83 55
e-mail: sitpmb@neostrada.pl
www.rzeczoznawcy-branz-bud.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - SITO
Prezes: dr Andrzej Holewiński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Leszek Kwietniak
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 02 61, 22 336 13 10, fax: 22 826 03 54
e-mail: kontakt@sito.waw.pl
www.sito.waw.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - SITSpoż.
Przewodniczący: doc. dr hab. Andrzej Borys
Sekretarz Generalny: inż. Bronisław Wesołowski
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 336 13 25, 22 826 63 44, fax: 22 827 38 47
e-mail: biuro@sitspoz.pl
www.sitspoz.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - SITWiM
Prezes: mgr inż. Janusz Kubiakowski
Sekretarz Generalny: mgr inż. Marek Kaczmarczyk
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 38 78, fax: 22 827 38 50
e-mail: sitwm@sitwm.pl
www.sitwm.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów - PZSWiR
Prezes: mgr inż. Eugeniusz Suski
Sekretarz Generalny: dr inż. Waldemar Matusiak
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 827 36 10, 22 826 74 61

Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań "PROPAK"
Prezes: mgr inż. Tadeusz Romanowicz
Sekretarz Generalny: mgr Elżbieta Ożóg-Skolimowska
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel./fax 22 828 64 26, tel. 22 828 27 15
e-mail:
biuro@propak.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.propak.pl

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - PSRWN
Prezydent: prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
Sekretarz Generalny: Stanisław Różanka
Warszawski Dom Technika,

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 810 80 01, 22 644 24 42
e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
www.psrwn.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - SITP
Prezes: mgr inż. Bronisław Skaźnik
Sekretarz Generalny: Zdzisław Kiedo
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 620 32 25, 22 850 37 56, fax: 22 620 21 16
e-mail: sitp@wa.home.pl
www.sitp.home.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Papierników Polskich - SPP
Prezes: mgr inż. Michał Jarczyński
Dyrektor Generalny: mgr inż. Zbigniew Fornalski
Łódzki Dom Technika,
90-950 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 630 01 17, 42 633 35 66, fax: 42 632 43 65
e-mail: info@spp.pl
www.spp.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Włókienników Polskich - SWP
Prezes: prof. dr inż. Witold Łuczyński
Dyrektor Biura: Ryszard Lasota
Łódzki Dom Technika,

90-950 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel./fax 42 632 20 93, tel. 42 632 71 15, 42 633 40 95, 42 686 71 41
e-mail: swp.zg@wp.pl
www.swp.prv.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - PTIE
Prezes: prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian
Sekretarz Generalny: mgr inż. Jacek D. Kiepurski
00-548 Warszawa, ul. Narocz 3
tel. 22 621 67 43, 22 647 39 45, fax: 22 647 06 85
e-mail:
kiepurski@bio-ecology.pl , siuta@ios.edu.pl
www.bio-ecology.pl/ptie.html
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji - TEST-Q
Przewodniczący: dr inż. Marek Jewtuch
Sekretarz Generalny: Grażyna Bratkowska
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
Eltest sc
tel. 22 619 39 66
e-mail:
sekretariat@eltest.com.pl , marek.jewtuch@eltest.com.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew - PTCHD
Prezes: inż. Marek Kubacki
Sekretarz Generalny: inż. Lucyna Król
90 - 447 Łódź ul. Piotrkowska 165/169,
tel. 42 637 62 81
e-mail: biuro@ptchd.org.pl , poczta@ptchd.org.pl
www.ptchd.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Techników Cukrowników - STC
Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Świetlicki
Sekretarz Generalny: mgr inż. Krystyna Wasińska
00-057 Warszawa, pl. Dąbrowskiego 3
tel. 22 826 98 27, 22 505 46 71, 22 505 47 82
e-mail: biurostc@stc.pl
www.stc.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Towarzystwo Historii Techniki - PTHT
Prezes: doc. dr inż. Wiesław Depczyński
Sekretarz: dr inż. Waldemar Matusiak
00-958 Warszawa, ul. Towarowa 1 Muzeum Kolejnictwa Skr. poczt. 44
e-mail: ptht@pollub.pl
www.ptht.pollub.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Towarzystwo Kultury Technicznej - TKT
Prezes: mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny
Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 651 00 68
e-mail: pt@pol.pl
www.pt.pol.pl
www.muzeum-techniki.waw.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Towarzystwo Konsultantów Polskich - TKP
Prezes: dr inż. Stanisław Downorowicz
59-301 Lublin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98B
tel. 76 846 26 58, fax: 76 846 26 59
e-mail: s.downorowicz@hydrogeometa.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - SPWiR
Prezes: mgr inż. Adam Rylski
Sekretarz: Bogdan Bogdański
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
tel./fax 22 633 84 82
e-mail: spwir@onet.pl
www.polskiewynalazki.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń
Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem " POLALARM"

Prezes: inż. Bogdan Tatarowski
Sekretarz: Stefan Zaremba
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 18 lok. 8
tel. 22 625 57 43, tel./fax 22 626 90 31
e-mail: polalarm@polalarm.com.pl
www.polalarm.com.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii - STP
238-246 King Street, London W6 ORF
tel:+44 (0 208) 741 19 40, fax: +44 (0 208) 746 37 98
e-mail: office@stpuk.org
www.STPUK.org
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji"
Prezes: mgr inż. Krzysztof Galeja
Sekretarz: mgr inż. Elżbieta Osostowicz
tel. 32 256 55 07
e-mail: biuro@czystszaprodukcja.pl , polccp@programcp.org.pl
www.programcp.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

CZŁONKOWIE NADZWYCZAJNI

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
206 Beverley St., Toronto, Canada M5T 1 Z3
tel. (416) 977 77 23, fax (416) 977 39 96
e-mail: admin@polisheng.ca
www.polisheng.ca
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 89 67, fax 42 632 50 03
e-mail: kolorysci@kolorysci.org.pl
www.kolorysci.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAX"
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56
tel./fax 22 848 36 71
e-mail: procax@procax.org.pl
www.procax.org.pl
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć