Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 187 gościem od 2002-11-17

Szkolenia

Ośrodek Szkolenia jest placówką kształcenia ustawicznego i realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez co podlega Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

Szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych

Szkolenia dla administratorów i spółdzielni mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z norm i wymagań dla producentów wyrobów budowlanych

Szkolenia dla przemysłu naftowego

Szkolenia BHP typowe i specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Szkolenia miękkie

Oferowane szkolenia realizujemy:

  • w siedzibie Ośrodka,
  • wewnątrz firmy,
  • wyjazdowe.

Usługi edukacyjne świadczenie w formie:

  • instruktażu,
  • samokształcenia kierowanego,
  • seminarium,
  • kursokonferencji,
  • kursu.
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry