Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 218 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » OSiR - Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

OSiR

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa  jest powołaną w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowo Gazowniczego samobilansującą się agendą prowadzącą działalność szkoleniową i rzeczoznawczą głównie dla przemysłu naftowego, gazowniczego i górniczego, a wysokim poziom i fachowość realizowanych usług zapewniają najwyższej rangi specjaliści-wykładowcy, rekrutujący się spośród pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz doświadczonych praktyków odpowiednich specjalności.

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG (OSiR) został powołany z dniem 1.01.2006 r. Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 12/2005 z dnia 23.10.2005 r. Powstał po połączeniu Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG oraz Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG.

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 pok. 338, 339
tel./fax: (12 ) 421-31-04; (12) 422-43-93
e-mail: osir@sitpnig.pl­
http://www.osir-krakow.pl/

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry