Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 225 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » O SITPNiG

O SITPNiG

Serdecznie witamy na stronie największej polskiej organizacji naukowo-technicznej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego!

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO – SITPNiG.

jest kontynuatorem polskich, naftowych organizacji technicznych działających od drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich, zarówno w okresie zaborów, jak
i w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej, takich jak:

 • KRAJOWE TOWARZYSTWO NAFTOWE (Lwów, 1877-1939), utworzone
  z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza - twórcy przemysłu naftowego,
 • ZWIAZEK POLSKICH TECHNIKÓW WIERTNICZYCH I NAFTOWYCH (Borysław,1904-1939),
 • STOWARZYSZENIE POLSKICH INŻYNIERÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO (Borysław, 1926-1939).

Stowarzyszenie noszące obecnie nazwę

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

utworzone zostało po II wojnie światowej 8 marca 1946 roku w Krakowie pod nazwą:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU PALIW PŁYNNYCH – SITPPP.

Nazwa i statut Stowarzyszenia ulegały, na przestrzeni lat, zmianom i modyfikacjom głównie w zależności od postępującej restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego, w wyniku czego:

od roku 1948 do 1953 Stowarzyszenie nosiło nazwe:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO - SITPNaft,

w roku 1953 dokonano zmiany nazwy na:

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W POLSCE – SITPNaft,

W 1977 r. w następstwie wprowadzenia zasady federacyjności NOT Stowarzyszenie przyjęło nazwę:

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO – SITPNaft,

która w następstwie reorganizacji przemysłu naftowego i gazowniczego uległa kolejnej zmianie w roku 1981 przyjmując obecne brzmienie:

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
I GAZOWNICZEGO – SITPNiG.

Misja SITPNiG:

 • SITPNiG, będąc stowarzyszeniem naukowo-technicznym, służy przemysłowi naftowemu i gazowniczemu oraz swoim członkom, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych.
 • Stowarzyszenie inspiruje przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • SITPNiG dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, krzewi wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz popularyzuje tradycje
  i historię przemysłu naftowego i gazowniczego.
 • Stowarzyszenie dąży do integrowania środowiska naftowców i gazowników oraz tworzenia atmosfery koleżeństwa, działa na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy środowiskami zawodowymi oraz społeczeństwami.

 

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry