Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 210 741 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » Posiedzenie Rady Seniorów 23.11.2017

Posiedzenie Rady Seniorów 23.11.2017

29 listopada 2017

W dniu 23.11.2017 r., w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, przy ul. Łukasiewicza 1, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów. W trakcie posiedzenia przewodniczący Rady – prof. Stanisław Rychlicki, wiceprzewodniczący – Ryszard Cygan oraz sekretarz – dr inż. Stanisław Szafran złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji, z prośbą o przyjęcie ich przez Zarząd Główny.


Członkowie Rady Seniorów SITPNiG (fot. archiwum SITPNiG)

Swoje rezygnacje uzasadniali głównie faktem, że nowy statut nie przewiduje udziału przewodniczącego Rady w składzie Zarządu Głównego, co zdaniem rezygnujących, pozbawia Radę jakiegokolwiek wpływu na działalność stowarzyszenia. Dodatkowo w dyskusji prezentowali stanowisko, że zmiany w ordynacji wyborczej eliminują najbardziej doświadczonych i zasłużonych członków SITPNiG z aktywnego udziału w działalności SITPNiG, przyjmując równocześnie wyjaśnienia i argumentację sekretarza generalnego w tym zakresie. Rezygnacje zostały (na prośbę zainteresowanych) przyjęte przez sekretarza generalnego i zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Rezygnację z członkowstwa w Radzie złożyła również Krystyna Maciurzyńska.
Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu zauważyli, że brak jest regulaminu działania Rady, który określałby jej zadania, cele i rolę w Stowarzyszeniu. Postulowano, aby Zarząd Główny określił zasady, na jakich ma funkcjonować Rada Seniorów oraz oczekiwania, co do spodziewanych celów jej działalności. Podczas dyskusji sformułowano również wniosek do Zarządu Głównego, aby przedstawiciel Rady Seniorów był zapraszany, jako gość, na posiedzenia Zarządu Głównego.

Jolanta Likus

 

następny: VII posiedzenie oraz spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Głównego SITPNiG

poprzedni: 12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry