Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 208 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG » 2011 - VI edycja

VI EDYCJA KONKURSU o "Honorową Szpadę SITPNiG" -2011

W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

  • dr inż. Stanisław Szafran - kanclerz, sekretarz generalny SITPNiG,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - wicekanclerz, wiceprezes SITPNiG d/s edukacji,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wicekanclerz, dziekan Wydziału WNiG,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - wicekanclerz, dziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Marzenna Chwastek - sekretarz, prodziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Jan Ziaja - sekretarz, prodziekan Wydziału WNiG,

rozstrzygnęła Konkurs o Honorową Szpadę SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 2011.

IMG_9219
Kapituła HS SITPNiG podczas obrad: (od lewej) prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki,
dr inż. Jan Ziaja, dr inż. Marzenna Chwastek, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet,
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (fot. S. Szafran) 

Spośród absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zostało nominowane 15 osób.

W wyniku postępowania konkursowego najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2011 została

mgr inż. Dominika Nowicka
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

zdj___cv Pani mgr inż. Dominika Nowicka jest absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Odnawialne Źródła Energii. 29 lipca 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. „Analiza efektywności zastosowania rozproszonego systemu kogeneracyjnego wytwarzania energii” ocenioną na 5.0. Absolwentka uzyskała średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów z okresu studiów wynoszącą 4,86.
Od 2008 roku była członkiem Sekcji Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” działającej przy Studenckim Kole Naukowym Geologów AGH. Pełniąc funkcję przewodniczącej sekcji, doprowadziła do uniezależnienia się „Grzały” od SKNG, dzięki czemu od października 2010 funkcjonuje ono jako niezależne Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „GRZAŁA”. Do grudnia 2010 była prezesem koła prowadząc ożywioną działalność (organizacja szkoleń i wyjazdów dla członków koła, udział
w konferencjach), a także przyczyniając się do popularyzacji koła na uczelni (m.in. publikując artykuły
w Biuletynie AGH). Jako aktywny członek koła wygłosiła referaty na Studenckiej Konferencji Geologicznej w Miękini (2009), Studenckich Sesjach Naukowych Pionu Hutniczego (2010 i 2011) oraz Górniczego (2010).
Była koordynatorką realizowanego w latach 2009-2011 studenckiego projektu „OZI – ekologiczny pojazd o napędzie hybrydowym”, który polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu pojazdu trójkołowego wykorzystującego jako źródło napędu energię słoneczną, a także współorganizatorką i prelegentką na „OZE Day” – dniu odnawialnych źródeł energii w AGH (2011). Dodatkowo, w latach 2009-2010 współpracowała z dwumiesięcznikiem Globenergia, dzięki czemu miała możliwość opublikowania czterech artykułów związanych z energetyką biogazową oraz skojarzonym wytwarzaniem energii.
Przez cały okres studiów otrzymywała stypendium naukowe. Za swoją aktywną działalność i wyniki
w nauce, w 2010 roku uzyskała: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej w dziedzinie inżynierii środowiska oraz nagrodę przyznaną przez Zarząd Funduszu Stypendialnego im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2011 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:

HS wwnig 2011 lista_1

W wyniku postępowania konkursowego najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty
i Gazu w roku 2011 został

mgr inż. Robert Chlebosz
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

Chlebosz_Robert_drPan mgr inż. Robert Chlebosz urodził się 4 maja 1987 roku w Lipnie. W latach 2006 – 2011 studiował na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, na kierunku: Górnictwo i Geologia, specjalności: Wiertnictwo i Geoinżynieria. W latach 2008 – 2011 był członkiem koła naukowego Geowiert, a od roku 2009 pełnił w nim funkcję zastępcy przewodniczącego. Od roku 2009 jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia SPE, zrzeszającego inżynierów związanych z przemysłem energetycznym. W czasie studiów wziął udział w L Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego z pracą „Beziłowa płuczka do wierceń typu HDD z nowym polimerem PT – 52” oraz LI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, na której wygłosił referat pt. „Badanie przydatności środka antykorozyjnego PPT do zastosowania w cieczach kwasujących na tle środków stosowanych w przemyśle”. Za oba referaty został uhonorowany I miejscem i możliwością publikacji artykułów w Zeszytach laureatów L i LI sesji kół naukowych pionu górniczego. Wziął również udział w sesji plakatów podczas konferencji East meets West w roku 2010 organizowanej przez członków polskiej sekcji SPE oraz XXI międzynarodowej konferencji Oil and Gas w Zakopanem, organizowanej przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Podczas studiów pracował w laboratorium płynów wiertniczych pod kierunkiem dr Sławomira Wysockiego. Wynikiem współpracy są artykuły: „System płuczkowy przeznaczony do wierceń typu HDD z nowym polimerem PT-52” oraz „Beziłowa płuczka wiertnicza przeznaczona do wierceń HDD na bazie nowego polimeru PT-51” w czasopiśmie Wiertnictwo, Nafta Gaz oraz patent na beziłowe płuczki z dodatkiem nowych polimerów PT – 51 i PT-52 stosowane do wierceń typu HDD. Jego praca magisterska „System płuczkowy przeznaczony do wierceń typu HDD z nowym polimerem PT – 52”, której promotorem był dr Wysocki, została oceniona przez komisję egzaminacyjną na ocenę bardzo dobrą. Grupa LOTOS S.A uznała ją za jedną z dwóch najlepszych prac magisterskich na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2011. W roku akademickim 2010/2011 został uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Studia ukończył z oceną końcową na dyplomie plus dobry (4,69). W czasie studiów odbył praktykę w oddziale PGNiG we Włocławku, praktykę dyplomową w firmie Diament w Zielonej Górze, trening organizowany przez firmę Naftomet z Krosna oraz półroczny staż w firmie Halliburton z oddziałem w Krakowie. Obecnie pracuje jako Inżynier Wiertnictwa w firmie Chevron Polska Energy Resources .

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2011 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu ukończyli studia z następującymi lokatami:

HS_wwnig_2011_lista

 

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry