Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 226 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG » 2009 - IV edycja

IV EDYCJA KONKURSU O "Honorową Szpadę SITPNIG" - 2009 r.

W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się drugie w bieżącej kadencji władz Stowarzyszenia posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

  • dr inż. Stanisław Szafran - kanclerz, sekretarz generalny SITPNiG,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - wicekanclerz, wiceprezes SITPNiG d/s edukacji,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wicekanclerz, dziekan Wydziału WNiG,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - wicekanclerz, dziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Marzenna Chwastek - sekretarz, prodziekan Wydziału GGiOŚ,
  • dr inż. Jan Ziaja - sekretarz, prodziekan Wydziału WNiG,

rozstrzygnęła Konkurs o Honorowa Szpadę SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 2009.
Spośród absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zostały nominowane 22 osoby.

W wyniku postępowania konkursowego najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2009 została

mgr inż. Marta Łańka
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

lanka

Pani mgr inż. Marta Łańka jest absolwentką Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność Geofizyka Środowiska uzyskując średnią ocen ze studiów 5,32.
W dniu 22 września 2009 r. obroniła z wynikiem celującym pracę magisterska „Problemy interpretacyjne dolomitu głównego Ca2 na podstawie zdjęcia Chartów 3D”, której promotorem była prof. Kaja Pietsch.
Studiowała także geofizykę na Norweskim Uniwersytecie Technicznym w Trondheim, realizując samodzielnie projekt pt. „Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji na temat stopnia nasycenia gazem dolomitu głównego?”, który stał się później częścią jej pracy magisterskiej. Opiekunem projektu był prof. Egil Tjaland.
Przez cały okres studiów była jedną z najlepszych studentek wydziału, corocznie otrzymując stypendium za wyniki w nauce. W 2008 roku otrzymała stypendium dla dwóch najlepszych studentów Wydziału fundowane przez firmę LOTOS oraz w 2009 roku stypendia ‘LLP Erasmus’ i firmy VNG Leipzig, które pozwoliły jej na podjęcie nauki, podczas ostatniego semestru studiów, na Norweskim Uniwersytecie Technicznym w Trondheim.
W lecie 2009 r., dzięki stypendium dla wybitnych studentów, pracowała w StatoilHydro w Oslo.
Już jako studentka brała czynny udział w studenckim życiu naukowym. Uczestniczyła
w Studenckiej Sesji Naukowej „Barbórka” (2008), w Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej-GEOPETROL 2008, w Międzynarodowej Konferencji EAGE w Amsterdamie oraz w programie wspierającym wybitnych studentów: SEG/ExxonMobil Student Education Program (2009).
Pani Marta Łańka od wielu lat jest zawodniczką ekstraklasowego klubu tenisa stołowego „Rafaello” Kazimierza Wielka. Jest wielokrotną mistrzynią i medalistką województwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych. Z sukcesami reprezentowała także Akademicki Klub Sportowy AGH Kraków. Jest Indywidualną Akademicką V-ce Mistrzynią Polski Uczelni Technicznych z 2005 roku oraz Indywidualną Mistrzynią Polski Uczelni Technicznych z 2006 roku, a także wraz z drużyną AZS AGH zdobyła Akademickie V-ce Mistrzostwo Polski Uczelni Technicznych w 2005 roku.
Pani mgr inż. Marta Łańka pracuje w firmie Schlumberger (WesternGeco w Stavanger, Norwegia), gdzie zajmuje się przetwarzaniem morskich danych sejsmicznych 4D.
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2008 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:

Lp. Imię i Nazwisko Kierunek studiów Średnia ocen
1. mgr inż. Marta Łańka Górnictwo i Geologia 5,32
2. mgr inż. Paulina Krakowska Górnictwo i Geologia 5.13
3. mgr inż. Magdalena Gołas Górnictwo i Geologia 5.00
4. mgr inż. Aleksandra Kutyba Górnictwo i Geologia 4.97
5. mgr inż. Marta Sośnicka Górnictwo i Geologia 4.94
6. mgr inż. Anna Boczar Inżynieria Środowiska 4.93
7. mgr inż. Anna Piwowarczyk-Cybula Informatyka Stosowana 4.90
8. mgr inż. Katarzyna Majewska Górnictwo i Geologia 4.89
9. mgr inż. Artur Kluz Informatyka Stosowana 4,87
10. mgr inż. Tomasz Łątka Górnictwo i Geologia 4.87
11. mgr inż. Kamil Szostek Informatyka Stosowana 4.84
12. mgr inż. Grzegorz Zima Informatyka Stosowana 4.82
13. mgr inż. Anna Bogusz Górnictwo i Geologia 4.83
14. mgr inż. Anna Jabłońska Górnictwo i Geologia 4.81
15. mgr inż. Sylwia Domagała Górnictwo i Geologia 4.81
16. mgr inż. Magdalena Niepsuj Górnictwo i Geologia 4.80
17. mgr inż. Oskar Lorenc Inżynieria Środowiska 4.79
18. mgr inż. Monika Kowalczyk Górnictwo i Geologia 4.78
19. mgr inż. Izabela Rachwał Górnictwo i Geologia 4.78
20. mgr inż. Katarzyna Polit Górnictwo i Geologia 4.77
21. mgr inż. Grzegorz Grabowski Informatyka Stosowana 4.75
22. mgr inż. Małgorzata Schuster Górnictwo i Geologia 4.73

W wyniku postępowania konkursowego najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2009 został:

mgr inż. Albert Złotkowski
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

Albert_Z__otkowski

Pan mgr inż. Albert Złotkowski, podczas studiów był aktywnym członkiem koła naukowego GEOWIERT od 2006 r. Od 2008 r pełnił funkcję przewodniczącego koła. Jest laureatem Studenckich Sesji Naukowych:
2006 r – II miejsce, referat pt: „Laboratoryjny model do testowania konstrukcji otworowego wymiennika ciepła”;
2007 r – II miejsce, referat pt. „Wpływ parametrów zaczynów uszczelniających na ich współczynnik przewodności cieplnej”.
W roku akademickim 2007/2008 był na indywidualnym toku studiów. Jest współautorem jednej publikacji: Gonet A., Śliwa T., Złotkowski A.: „Możliwości magazynowania i pozyskiwania ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne – styczeń – luty 2008;
W dniu 17 czerwca 2009 r – obronił pracę dyplomową pt: „Wybrane aspekty podziemnego magazynowania ciepła” z wynikiem bardzo dobry. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2009 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.
W rankingu średnich ocen uzyskanych w czasie studiów 10 najlepszych absolwentów zajęło następujące lokaty:

Lp. Imię i Nazwisko Kierunek studiów Średnia ocen
1. mgr inż. Albert Złotkowski Wiertnictwo i Geoinżynieria 4,86
2. mgr inż. Anna Aleksiejuk Gazownictwo Ziemne 4,71
3. mgr inż. Rafał Mrzygłód Ekonomika i Zarzadzanie Produkcją 4,61
4. mgr inż. Paweł Pyrzak Eksploatacja Złóż Surowców Płynnych 4,50
5. mgr inż. Rafał Pytlik Ochrona Środowiska w Gospodarce 4.50
6. mgr inż. Mateusz Pająk Ochrona Środowiska w Gospodarce 4,45
7. mgr inż. Daniel Dyndor Wiertnictwo i Geoinżynieria 4,40
8. mgr inż. Grzegorz Celuch Wiertnictwo i Geoinżynieria 4,34
9. mgr inż. Maciej Stec Wiertnictwo i Geoinżynieria 4,33
10. mgr inż. Łukasz Boniecki Wiertnictwo i Geoinżynieria 4,20

 

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry