Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 213 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG » 2007 - II edycja

II EDYCJA KONKURSU O "Honorową  Szpadę SITPNIG" -  2007 r.

Kapituła „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2007 r. rozstrzygnęła II edycję konkursu na najlepszych absolwentów kończących studia w 2007 r. na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH do konkursu zostało nominowanych 20 absolwentów spełniających kryteria określone Regulaminem (średnia ocena z całych studiów powyżej 4,75). Kapituła w wyniku postępowania konkursowego  w roku 2007 nadała „HONOROWĄ SZPADĘ SITPNiG” najlepszej absolwentce Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH mgr inż. Annie NAWIEŚNIAK, która ukończyła studia z pierwsza lokatą na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Geofizyka Środowiska.

Nawie__niak_1Mgr inż. Anna Nawieśniak uzyskała w trakcie studiów oceny, których średnia ze wszystkich zaliczeń i egzaminów wynosi 5,29, a po uwzględnieniu ocen za pracę magisterską i egzamin dyplomowy, średnia ocena ostateczna studiów - 5,47. Laureatka aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Geofizyków „Geofon” i opracowywała referaty prezentując je na Sesjach Naukowych Pionu Górniczego.

Za wyniki w nauce została odznaczona brązową (2004) i srebrną (2005) Odznaką Stanisława Staszica. Jest stypendystką: Małopolskiego Funduszu im. St. Pigonia (2004-2005), NTNU (Trondheim) – program Sokrates – Erasmus (2007), VNG AG Leipzig (2007).

Jest członkiem stowarzyszeń międzynarodowych: European Association of Geoscientists and Engineers (2006), The Society of Exploration Geophysicists (2006), The Society of Petroleum Engineers (2007).
Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:

 

Lokata Nazwisko i imię  OOS 
 Nawieśniak Anna 5,47 
 Flis Jystyna 5,41 
3  Warmuz Magdalena 5,32 
 Stempińska Agnieszka 5,26 
 Magoń Marta 5,23 
 Opyrchał Marta 5,14 
 Greplowski Zbigniew 5,12 
 Mozgowoj Dariusz 5,10 
 Balawander Wojciech 5,09
10   Jezierska Danuta 5,05 
11   Szrek Dominik 5,05 
12   Olchowy Piotr 5,04 
13   Chuchro Monika 5,02
14   Ficek Dorota 4,98 
15   Sztuka Marcin 4,96
16   Ćwięka Jakub 4,94 
17   Stanek Anna 4,94 
18   Dudek Magdalena 4,92 
19   Niedźwiecka Ilona 4,84 
20   Żelasko Iwona 4,84 

OOS - ocena ostateczna studiów

Kapituła nie nadała w roku 2007 Honorowej Szpady SITPNiG na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH ze względu na brak nominacji (brak absolwentów spełniających warunki konkursu).

 

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry