Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 239 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG » 2006 - I edycja

I EDYCJA KONKURSU O "Honorową  Szpadę SITPNIG" -  2006 r.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2006 r. rozstrzygnęła konkurs na najlepszego absolwenta 2006 roku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Najlepsi absolwenci w/w wydziałów zostali wyłonieni wyniku postępowania konkursowego prowadzonego zgodnie procedurą określoną w Regulaminie Honorowej Szpady SITPNiG.

MachowskiNajlepszym absolwentem Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 2006 został mgr inż. Wojciech Machowski.

Pan mgr inż. Wojciech Machowski obronił 20.07.2006 r. pracę magisterską pt.: "Charakterystyka płynów występujących w przestrzeni porowej skał czerwonego spągowca" ocenioną jako celująca (6.0) oraz z bardzo dobrą (5.0) oceną egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskał w trakcie studiów średnią ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń: 5.05 i za swoje osiągnięcia został odznaczony srebrną i brązową odznaką Stanisława Staszica oraz nagrodą JM Rektora AGH za stronę internetową „Notatki w Internecie 2004”. W okresie studiów reaktywował i prowadził ożywioną działalność w Studenckim Kole Naukowym Geologów - Sekcji Naftowej wygłaszając m.in. 3 referaty na XLV Studenckiej Sesji Naukowej Górników. Ponadto był stypendystą Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA i niemieckiego Koncernu Gazowego VNG oraz brał udział w realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. W okresie 09.01 ­09.05.2006 r. w ramach wymiany naukowej studiował w NTNU (Norwegian University of Science and Technology) w Trondheim w Norwegii. Kandydat legitymuje się również Odznaką" Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" III stopnia.

 

RotkoNajlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w roku 2006 został mgr inż. Paweł Rotko.   Pan mgr inż. Paweł ROTKO ur. 22.12.1981 roku
w Gorlicach. Jest absolwentem specjalności Gazownictwo Ziemne. Absolwent uzyskał
w trakcie studiów średnią ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń: 4,64. W dniu 7.07.2006 r. obronił pracę pt.: "Obliczenia technologiczne adsorpcji organicznych zanieczyszczeń gazu na węglu aktywnym w instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnej wg patentu PL 185-720” ocenioną jako celująca (6.0) oraz z bardzo dobrą (5.0) oceną egzaminu dyplomowego. W czasie studiów uczestniczył aktywnire w pracy Studenckiego Koła Naukowego "Nafta i Gaz".

 

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry