Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 245 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Konkursy » Honorowa Szpada SITPNiG

Honorowa Szpada SITPNiG

W 2006 r. podczas inauguracji Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Zarząd Główny SITPNIG postanowił ufundować „Honorowe Szpady SITPNiG” dla najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Decyzja Zarządu Głównego SITPNiG była motywowana silnymi, wieloletnimi więziami łączącymi Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie.

„Honorowa Szpada SITPNiG” jest wyróżnieniem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nadawanym najlepszym absolwentom wydziałów szkół wyższych współdziałających ze Stowarzyszeniem w dziedzinie naukowej, edukacyjnej i wychowawczej.
„Honorowa Szpada SITPNiG” posiada formę klasycznej szpady górniczej, której długość wynosi 88 cm, a klinga 70 cm. Wykonana jest z metalu. Rękojeść szpady ma długość 18 cm i składa się z drewnianego trzonka połączonego półkolistym metalowym kabłąkiem w kolorze żółtym, zakończonym półkolistym kapturkiem. Szpada zaopatrzona jest w kwast zielono-czarny z paskiem zielono-czarnym. Na głowni szpady wygrawerowane są napisy: na jednej stronie - „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, a na drugiej stronie - „»Sapere aude« Najlepszemu absolwentowi Wydziału ....... w ....... r.”

„Honorową Szpadę SITPNiG” nadaje Kapituła powoływana uchwałą Zarządu Głównego na okres kadencji władz SITPNiG.
W skład Kapituły wchodzą:

  • sekretarz generalny SITPNiG, któremu powierza się funkcję kanclerza,
  • wiceprezes SITPNiG ds. edukacji,
  • dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu,
  • prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Kryteria nadawania „Honorowej Szpady SITPNiG” określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG na podstawie opinii przedstawionych przez władze akademickie w/w wydziałów AGH oraz Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG.
„Honorową Szpadę SITPNiG” mogą uzyskać absolwenci , którzy wyróżnili się w toku studiów: bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami w pracy w ramach studenckiego ruchu naukowego lub w innych zespołach badawczych, wykazali się nienaganną postawa moralną. Do udziału w konkursie mogą być nominowani absolwenci, którzy:

  • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,
  • uzyskali średnią ocenę z egzaminów i zaliczeń nie niższa niż 4,25,
  • uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny nie niższe niż bardzo dobre,
  • wykazali się wysokimi lokatami w Sesjach Studenckich Kół Naukowych, konkursach na Notatki w Internecie i in.

„Honorową Szpadę SITPNiG” wręcza laureatom na uroczystym dyplomatorium kanclerz Kapituły w towarzystwie dziekana wydziału, prezesa SITPNiG i innych gości honorowych. Szczególnie wyróżniający się absolwenci nominowani do konkursu o „Honorową Szpadę SITPNiG” otrzymują dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.

 

bez__tytu__Honorowa_szpada_SITPNiG

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry