Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 148 216 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Federacja SNT NOT

Federacja SNT NOT

Nazwa Władze Adres Kontakt
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Zarząd Główny 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 826 87 31, 827 78 88
fax (022) 827 29 49
http://www.not.org.pl
e-mail: fsntnot@not.org.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP Prezes:dr inż. Piotr Szymczak
Sekretarz Generalny: Paweł Sławiński
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
tel. 22 556 43 16, 22 556 43 15,
fax 22 556 43 01
e-mail: sep@sep.com.pl
www.sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - SITG Prezes: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
Sekretarz Generalny: mgr inż. Eugeniusz Ragus
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25, tel. 32 256 37 45, 32 757 27 42, 32 757 27 44,
fax: 32 255 41 32
e-mail: zg@sitg.pl
www.sitg.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP Prezes: Piotr Janicki
Sekretarz Generalny: mgr Kazimierz Łasiewicki
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 wejście A tel. 22 827 17 68, 22 826 45 55,
fax: 22 826 03 54
e-mail: simp@simp.pl
www.simp.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - SITK Prezes: prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch
Sekretarz Generalny: mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 02 59,
fax: 22 827 02 58
e-mail: zarzad@sitk.org.pl
www.sitk.org.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - SITLiD Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Sekretarz Generalny: mgr inż. Anna Staniszewska
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 02 87,
fax: 22 826 74 58
e-mail: sitlid@ibles.waw.pl
www.sitlid.pl
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNIG Prezes: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
Sekretarz Generalny: dr inż. Stanisław Szafran
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 12 421 32 47, 12 619 75 01,
fax: 12 421 32 47
e-mail: sitpnig@sitpnig.pl
www.sitpnig.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa-SITR Prezes: Tadeusz Płoszaj
Sekretarz: Magdalena Borowiec-Wieczorek
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel./fax. 22 826 21 76,
tel. 22 827 02 52,
fax 22 827 54 39
e-mail: sitr@sitr.pl
www.sitr.pl
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - PZITS Prezes: Krystyna Korniak-Figa
Sekretarz Generalny: Andrzej Pieniążek
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel./fax 22 826 90 77,
tel. 22 826-28-94,
fax: 22 826 28 94
e-mail: biuro@pzits.pl
www.pzits.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB Przewodniczący: Ryszard Trykosko
Sekretarz Generalny: mgr inż Wiktor Piwkowski
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel./fax 22 826 86 34, 22 826 14 22
e-mail: biuro@zgpzitb.org.pl
www.zgpzitb.org.pl
Stowarzyszenie Geodetów Polskich - SGP Prezes: inż. Stanisław Cegielski
Sekretarz Generalny: mgr inż. Włodzimierz Kędziora
Warszawski Dom Technika,
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 826 87 51
e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
www.sgp.geodezja.org.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce - SITPH Prezes: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
Sekretarz Generalny: mgr inż. Zdzisław Śladowski
40-954 Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 32 255 38 86, 32 256 10 65,
fax: 32 256 45 85
e-mail: biuro@sitph.pl www.sitph.pl
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich - STOP Prezes: mgr inż. Maciej Asłanowicz Sekretarz
Generalny: mgr inż. Tadeusz Franaszek
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 tel./fax: 12 261 82 51,
tel. 12 422 65 49
e-mail: sekretariat@stowarzyszenie-stop.pl
www.stowarzyszenie-stop.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - SITPCHEM Prezes: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 826 78 96,
fax: 22 827 02 64
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl
www.sitpchem.org.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Prezes: prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
Sekretarz Generalny: Maria Suślik-Idczak
40-956 Katowice, ul. Graniczna 29, tel./fax 32 238 05 60,
tel. 32 238 04 60
e-mail: sitmn@sitmn.pl
www.sitmn.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - SITPMB Prezes: mgr inż. Jerzy Gumiński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Józef Molenda
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 68 93,
fax: 22 826 83 55
e-mail: sitpmb@neostrada.pl
www.rzeczoznawcy-branz-bud.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - SITO Prezes: dr Andrzej Holewiński
Sekretarz Generalny: mgr inż. Leszek Kwietniak
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 02 61, 22 336 13 10,
fax: 22 826 03 54
e-mail: kontakt@sito.waw.pl
www.sito.waw.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - SITSpoż. Przewodniczący: doc. dr hab. Andrzej Borys
Sekretarz Generalny: inż. Bronisław Wesołowski
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 336 13 25, 22 826 63 44,
fax: 22 827 38 47
e-mail: biuro@sitspoz.pl
www.sitspoz.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - SITWiM Prezes: mgr inż. Janusz Kubiakowski
Sekretarz Generalny: mgr inż. Marek Kaczmarczyk
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 38 78,
fax: 22 827 38 50
e-mail: sitwm@sitwm.pl
www.sitwm.pl
Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów - PZSWiR Prezes: mgr inż. Eugeniusz Suski
Sekretarz Generalny: dr inż. Waldemar Matusiak
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 827 36 10, 22 826 74 61
Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań "PROPAK" Prezes: mgr inż. Tadeusz Romanowicz
Sekretarz Generalny: mgr Elżbieta Ożóg-Skolimowska
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel./fax 22 828 64 26,
tel. 22 828 27 15
e-mail: biuro@propak.pl
www.propak.pl
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - PSRWN Prezydent: prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
Sekretarz Generalny: Stanisław Różanka
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 810 80 01, 22 644 24 42
e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
www.psrwn.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - SITP Prezes: mgr inż. Bronisław Skaźnik
Sekretarz Generalny: Zdzisław Kiedo
Warszawski Dom Technika, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 22 620 32 25, 22 850 37 56,
fax: 22 620 21 16
e-mail: sitp@wa.home.pl
www.sitp.home.pl
Stowarzyszenie Papierników Polskich - SPP Prezes: mgr inż. Michał Jarczyński
Dyrektor Generalny: mgr inż. Zbigniew Fornalski
Łódzki Dom Technika, 90-950 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a tel. 42 630 01 17, 42 633 35 66,
fax: 42 632 43 65
e-mail: info@spp.pl
www.spp.pl
Stowarzyszenie Włókienników Polskich - SWP Prezes: prof. dr inż. Witold Łuczyński
Dyrektor Biura: Ryszard Lasota
Łódzki Dom Technika, 90-950 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a tel./fax 42 632 20 93,
tel. 42 632 71 15, 42 633 40 95, 42 686 71 41
e-mail: swp.zg@wp.pl
www.swp.prv.pl
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - PTIE Prezes: prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian
Sekretarz Generalny: mgr inż. Jacek D. Kiepurski
00-548 Warszawa, ul. Narocz 3 tel. 22 621 67 43, 22 647 39 45,
fax: 22 647 06 85
e-mail: kiepurski@bio-ecology.pl , siuta@ios.edu.pl
www.bio-ecology.pl/ptie.html
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji - TEST-Q Przewodniczący: dr inż. Marek Jewtuch
Sekretarz Generalny: Grażyna Bratkowska
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 Eltest sc tel. 22 619 39 66
e-mail: sekretariat@eltest.com.pl ,
marek.jewtuch@eltest.com.pl
Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew - PTCHD Prezes: inż. Marek Kubacki
Sekretarz Generalny: inż. Lucyna Król
90 - 447 Łódź ul. Piotrkowska 165/169, tel. 42 637 62 81
e-mail: biuro@ptchd.org.pl , poczta@ptchd.org.pl
www.ptchd.org.pl
Stowarzyszenie Techników Cukrowników - STC Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Świetlicki
Sekretarz Generalny: mgr inż. Krystyna Wasińska
00-057 Warszawa, pl. Dąbrowskiego 3 tel. 22 826 98 27, 22 505 46 71, 22 505 47 82
e-mail: biurostc@stc.pl www.stc.pl
Polskie Towarzystwo Historii Techniki - PTHT Prezes: doc. dr inż. Wiesław Depczyński
Sekretarz: dr inż. Waldemar Matusiak
00-958 Warszawa, ul. Towarowa 1 Muzeum Kolejnictwa Skr. poczt. 44 e-mail: ptht@pollub.pl
www.ptht.pollub.pl
Towarzystwo Kultury Technicznej - TKT Prezes: mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny  Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 651 00 68
e-mail: pt@pol.pl www.pt.pol.pl
www.muzeum-techniki.waw.pl
Towarzystwo Konsultantów Polskich - TKP Prezes: dr inż. Stanisław Downorowicz 59-301 Lublin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98B tel. 76 846 26 58,
fax: 76 846 26 59
e-mail: s.downorowicz@hydrogeometa.pl
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - SPWiR Prezes: mgr inż. Adam Rylski
Sekretarz: Bogdan Bogdański
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel./fax 22 633 84 82
e-mail: spwir@onet.pl
www.polskiewynalazki.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem " POLALARM" Prezes: inż. Bogdan Tatarowski
Sekretarz: Stefan Zaremba
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 18 lok. 8 tel. 22 625 57 43,
tel./fax 22 626 90 31
e-mail: polalarm@polalarm.com.pl
www.polalarm.com.pl
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii - STP   238-246 King Street, London W6 ORF tel:+44 (0 208) 741 19 40,
fax: +44 (0 208) 746 37 98
e-mail: office@stpuk.org
www.STPUK.org
Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji" Prezes: mgr inż. Krzysztof Galeja
Sekretarz: mgr inż. Elżbieta Osostowicz
  tel. 32 256 55 07
e-mail: biuro@czystszaprodukcja.pl , polccp@programcp.org.pl
www.programcp.org.pl

 

Członkowie nadzwyczajni

Nazwa Władze Adres Kontakt
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie   206 Beverley St., Toronto, Canada M5T 1 Z3 tel. (416) 977 77 23,
fax (416) 977 39 96
e-mail: admin@polisheng.ca
www.polisheng.ca
Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów   90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a tel. 42 632 89 67,
fax 42 632 50 03
e-mail: kolorysci@kolorysci.org.pl
www.kolorysci.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAX"   02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56 tel./fax 22 848 36 71
e-mail: procax@procax.org.pl
www.procax.org.pl
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry